Create and Valuate


Persberichten van Value8

Exendis NV wordt Value8

Het bestuur van Exendis NV deelt mede dat de naam van Exendis NV zal worden gewijzigd in Value8 NV. Met de naam Value8 wordt gerefereerd aan de Engelse termen ‘valuate’ …

3L Capital doet bod op Exendis NV gestand

Dit is een gezamenlijk persbericht van Exendis N.V. en 3L Capital Holding BV (3L Capital). Het bericht bevat een openbare mededeling van 3L Capital ingevolge art. 16 lid 1 en …

Verplicht openbaar bod op Exendis N.V.

Wassenaar/Ede, 20 november 2008 Dit is een gezamenlijk persbericht van Exendis N.V. en 3L Capital Holding BV (3L Capital). Het bericht bevat een openbare mededeling van 3L Capital ingevolge art. …

Aandeelhouders benoemen nieuwe bestuurders en commissaris

EXENDIS N.V. maakt bekend dat tijdens de vandaag gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) alle voorstellen zijn aangenomen. Verkoop door grootaandeelhouders en openbaar bod EXENDIS N.V. kondigde op 1 …

Halfjaarcijfers 2008 en openbaar bod

EXENDIS N.V. maakt bekend dat drie grootaandeelhouders hun gezamenlijke belang van 59.4% hebben verkocht aan 3L Capital Holding B.V. (3L Capital), een vennootschap opgericht en geleid door drs. P.P.F. de …

Exendis rond management buy-out succesvol af

EXENDIS N.V. maakt bekend dat zij de management buy-out van de actieve werkmaatschappijen succesvol heeft afgerond. De aandeelhouders van EXENDIS N.V. hadden reeds ingestemd met de voorgenomen verkoop tijdens de …

Aandeelhouders Exendis stemmen in met Management Buy-out

EXENDIS N.V. maakt bekend dat de aandeelhouders de voorgenomen management buy-out hebben goedgekeurd tijdens de 23 juni 2008 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). Ook alle andere voorstellen zijn …

Publicatie pro forma balans na management buy out

In aanvulling op de pro forma balans van de werkmaatschappijen zoals deze reeds in de aandeelhouderscirculaire dd 6 juni is opgenomen, publiceert Exendis N.V. (EXENDIS) vandaag een pro forma balans …

Brief van de advocaat van 16 juni 2008

Brief van de advocaat van 16 juni 2008 reactie op de email van de advocaat van Recalcico van zaterdag avond 14 juni 2008 door Mr A.N. Stoop van Leidsegracht 3 Advocaten …

Offer letter MBO

Offer letter MBO van het Management Team van 11 april 2008

Koopovereenkomst

13-06-2008 Koopovereenkomst met het Management Team

Brief van de advocaat van 13 juni 2008

Brief van de advocaat van 13 juni 2008 reactie op het schrijven van de advocaat van Recalcico van 12 juni 2008 door Mr A.N. Stoop van Leidsegracht 3 Advocaten te Amsterdam, …

Brief aan Recalcico van 13 juni 2008

Volgend op de brief van Recalcico Beheer BV (Recalcico) d.d. 8 juni 2008 en het antwoord daarop van Exendis N.V. (EXENDIS), heeft EXENDIS op 12 juni 2008 wederom een brief …

Aandeelhouderscirculaire

Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXENDIS N.V. te houden op 23 juni 2008, om 17.00 uur in het NIMAC conferentiecentrum aan de Galvanistraat 13 te Ede ter …

Persbericht overeenstemming Management Buy-out

Onderhandelingen over mogelijk openbaar bod na management buy-out gaande als alternatief voor liquidatie holding   De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur bevelen de voorliggende transactie unaniem aan …

Brief aan Recalcico 20 april 2008

20-04-2008 Brief aan Recalcico Beheer B.V. van 20 april 2008. Een reactie op het schrijven van Recalcico van 18 April 2008.

Exendis voert gesprekken over mogelijke Management Buy-Out

                        EXENDIS VOERT GESPREKKEN OVER MOGELIJKE MANAGEMENT BUY-OUT Onderzoek naar mogelijkheden tot strategische samenwerking met derden zonder resultaat gebleven; …

Brief aan Recalcico

De brief van 29 februari 2008 aan Recalcico Beheer B.V.

Herziening jaarcijfers Exendis 2007

 Exendis N.V. (EXENDIS) maakt hierbij een herziening van haar jaarcijfers over 2007 bekend als gevolg van de aanpassing van een bonusregeling voor de directie en medewerkers in verband met het …

Jaarcijfers Exendis 2007

EXENDIS N.V. (EXENDIS) heeft over 2007 een omzet behaald van EUR 7,910 miljoen tegenover EUR 6,500 miljoen over 2006.