Create and Valuate


Factsheet

Bekijk hier de belangrijkste financiële informatie over Value8

Winst, EV en dividend

Kerngegevens per aandeel A (niet beursgenoteerd) en B (beursgenoteerd)

Winst

2009 0,17 euro

2010 0,87 euro

2011 0,42 euro

2012 0,52 euro

2013 0,60 euro

2014 0,81 euro

2015 0,85 euro

De winst per aandeel van Value8 is de afgelopen 7 jaar gestegen van 0,17 euro naar 0,85 euro met een uitschieter in 2010 van 0,87 euro.

Eigen vermogen

2009 1,44 euro

2010 2,94 euro

2011 3,70 euro

2012 4,2 euro

2013 5,06 euro

2014 6,14 euro

2015 7,17 euro

Het eigen vermogen per aandeel is de afgelopen 7 jaar van 1,51 euro naar 7,17 euro gestegen.

Dividend

2009 0 euro

2010 0 euro

2011 0,075 euro

2012 0,10 euro

2013 0,12 euro

2014 0,14 euro

2015 0,15 euro

Het dividend per aandeel is gestegen van 0,075 euro in 2011 naar 0,15 euro in 2015. Daarnaast is er over 2013 en 2014 een jubileum dividend uitgekeerd in aandelen van 5%. (Dus 1 dividend aandeel per 20 aandelen.)


Kerngegevens per aandeel C (beursgenoteerde cumulatief preferente aandelen)

De cumulatief preferente aandelen (aandelen C) van Value8 kennen een vast dividend van 7% over de uitgifteprijs. De uitgifteprijs was 25,00 euro en daarmee komt het dividend op 1,75 euro per jaar. De dividendbetaling is preferent ten opzichte van houders van gewone aandelen (aandelen A en B). Er bestaat een terugkoopmogelijkheid met extra premie van 1% per jaar.

Belangrijke gegevens

Aantal uitstaande aandelen

Per 01 juli 2016

Aandelen A (niet beursgenoteerd)

2.291.625

Aandelen B (beursgenoteerd)

6.162.975

Cumulatief preferente aandelen C (beursgenoteerd)

198.500

Op de website van de AFM kunt u in het meldingsregister eventuele nieuwe wijzigingen raadplegen.

Bezoek de website van de AFM

Grootaandeelhouders (3% +)

3L Capital Holding (P.P.F. de Vries)

25-30%

Delta Lloyd Levensverzekeringen

10-15%

J.P. Visser

10-15%

Percentages op basis van meldingsregister van de AFM. Op de website van de AFM kunt u in het meldingsregister eventuele nieuwe wijzigingen raadplegen.

Bezoek de website van de AFM

Symbolen en codes

Aandelen B

  • Euronextcode: VALUE
  • ISIN-code: NL0010661864
  • Bloomberg: VALUE.NA
  • Fondscode: 908248

Bezoek de website van Euronext Amsterdam voor informatie over de aandelen B.

Cumulatief preferente aandelen C

  • Euronextcode: PREVA
  • ISIN-code: NL0009875483
  • Bloomberg: PREVA.NA
  • Fondscode: 987548

Bezoek de website van Euronext Amsterdam voor informatie over de cumulatief preferente aandelen C.

RvB en RvC

Laatste jaarverslagen