Create and Valuate


Author: admin

Brief aan Recalcico

De brief van 29 februari 2008 aan Recalcico Beheer B.V.

Herziening jaarcijfers Exendis 2007

 Exendis N.V. (EXENDIS) maakt hierbij een herziening van haar jaarcijfers over 2007 bekend als gevolg van de aanpassing van een bonusregeling voor de directie en medewerkers in verband met het …

Jaarcijfers Exendis 2007

EXENDIS N.V. (EXENDIS) heeft over 2007 een omzet behaald van EUR 7,910 miljoen tegenover EUR 6,500 miljoen over 2006.

Halfjaarcijfers 2007

Ede, 24 augustus 2007 EXENDIS N.V. (EXENDIS) heeft over de eerste zes maanden van 2007 een netto resultaat behaald van EUR 0,360 miljoen, vergeleken met een netto resultaat van EUR …

Jaarcijfers Exendis 2006

 In 1.000 EUR, op basis van IFRS (Unaudited) Ede, 24 augustus 2007 EXENDIS N.V. (EXENDIS)      Omzet en Resultaat ontwikkeling Conform de verwachtingen heeft de omzet een stijging laten …

Benoeming nieuwe accountant EXENDIS en wijziging directie dochtermaatschappij.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXENDIS NV, gehouden op 18 december j.l., is BDO CampsObers Audit & Assurances B.V, met als eindverantwoordelijk partner de heer E.H.B. Schrijver …