Create and Valuate


Author: admin

Aandeelhoudersbrief: Value8 13 jaar

Graag verwijzen wij naar de aandeelhoudersbrief die vandaag, in het kader van de dertiende verjaardag van Value8, wordt gepubliceerd.        

Intrinsieke waarde stijgt verder naar 8,55 euro per aandeel

Value8 heeft in het eerste halfjaar 2021 uitstekende resultaten behaald. De nettowinst over de eerste zes maanden kwam uit op 10,7 miljoen euro. De intrinsieke waarde per aandeel is met …

Value8 verkoopt Novisource aandelen door

Begin juni 2021 heeft Value8 meegedeeld een meerderheidsbelang te hebben verworven in Novisource N.V. Daarbij werd tevens aangegeven dat Value8 voornemens was een deel van de verkregen aandelen, tegen dezelfde …

Value8 maakt details dividenduitkering bekend

Value8 deelt mede dat op korte termijn de dividenden op de gewone aandelen B en cumulatief preferente aandelen C (cumprefs) zullen worden uitgekeerd. Kwartaaldividend op 5% cumprefs Het kwartaaldividend op …

AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99,9%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8, die op vrijdag 18 juni 2021 is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Alle agendapunten zijn door een …

Value8 neemt meerderheid in platform zelfstandig zorgprofessionals

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 heeft een belang van 60% genomen in PIDZ, een platform dat vraag en aanbod naar zelfstandige zorgprofessionals bij elkaar brengt. PIDZ speelt in op twee belangrijke …

Value8 ondersteunt groeiplannen Novisource

Overname meerderheidsbelang Value8 is verheugd mede te kunnen delen dat zij overeenstemming heeft bereikt over de overname van een meerderheidsbelang in Novisource NV. Novisource is specialist in consultants op het …

Voortaan kwartaaldividend op 5% cumprefs Value8

Jaardividend 0,3125 euro per cumpref Op de beurs van Euronext Amsterdam zijn twee soorten Value8-aandelen genoteerd: de gewone aandelen (aandelen B, ticker: VALUE) en de cumulatief preferente aandelen (aandelen C, …

Kersten Hulpmiddelen neemt FullMobility over

Value8 verheugd over verdere groei Kersten Hulpmiddelenleverancier Kersten en Kersten-aandeelhouder Value8 zijn verheugd te kunnen meedelen dat met ingang van 1 april 2021 FullMobility deel zal gaan uitmaken van de …

Jaarcijfers 2019/2020 – Value8 bestaat 12,5 jaar

Geachte aandeelhouder, geachte relatie, Het doet ons genoegen u de bijgevoegde Aandeelhoudersbrief te kunnen aanbieden. Het bericht bevat de jaarcijfers van Value8 over het verlengde boekjaar 2019/2020, waarin de intrinsieke …

Aandeelhoudersbrief 17 maart 2021

Graag verwijzen wij naar de bijgevoegde aandeelhoudersbrief over verkoop van (het grootste deel van) ons belang in Neways. Aandeelhoudersbrief 17 maart 2021

Mededeling

In aansluiting op het persbericht van 25 februari jl. deelt Value8 mede dat het jaarbericht over het kalenderjaar 2020 op de website (www.value8.com) is geplaatst.

Intrinsieke waarde Value8 stijgt 13,7 procent

Value8 heeft in 2020, ondanks Corona, goed gepresteerd. Voor de elfde keer in twaalf jaar heeft Value8 een stijging van de intrinsieke waarde per aandeel weten te realiseren. De intrinsieke …

Nieuwjaarstoespraak 2021

Bijgesloten de schriftelijke vastlegging van de nieuwjaarstoespraak van Peter Paul de Vries, CEO van Value8. Value8 heeft in 2020 – ondanks Corona – goed gepresteerd. In de nieuwjaarstoespraak wordt teruggeblikt …

Mededeling

Value8 deelt mede dat zij haar aandelenbelang in Novisource NV heeft verkocht aan Morefield Group NV. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het persbericht van Morefield, dat als bijlage is …

Value8 vergroot belang in Ctac

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 NV deelt mede dat zij haar belang in het in Den Bosch gevestigde ICT bedrijf Ctac heeft vergroot. Begin april 2020 werd een belang van 10 …

Aandeelhoudersbrief 21 oktober 2020

Investeringsmaatschappij Value8 heeft de positieve trend van het eerste halfjaar in het derde kwartaal voortgezet. Die goede ontwikkeling is mede te danken aan de focus op de sectoren gezondheidszorg en …

Definitieve vaststelling kapitaaluitkering 

In dit persbericht wordt nadere informatie verschaft over de aangekondigde kapitaalvermindering (verwezen wordt naar het persbericht van 14 september jl.) en de daaraan gekoppelde kapitaaluitkering. Voorts wordt de trading update …

Mededeling

Met betrekking tot Sucraf deelt Value8 het volgende mede. De Belgische beurstoezichthouder heeft – in het kader van dematerialisatie van aandelen Sucraf die vijf jaar geleden (november 2015) plaatsvond– onderzoek …

Mededeling Value8 inzake kapitaalvermindering

In de aandeelhoudersvergadering van Value8 van 4 juni 2020 is een kapitaalvermindering voorgesteld en door de aandeelhoudersvergadering aangenomen. Het voorstel betrof de vermindering van het kapitaal van de vennootschap door …