Create and Valuate


Author: admin

Value8 publiceert definitieve jaarrekening

Aandeelhoudersbrief d.d. 22 november 2017 Persbericht 22 november 2017 Toelichting (non)cash verschillen Jaarverslag 2016 Beleggersmeeting 29-11-2017 Vragen en antwoorden Dividenddata

Value8 in de lift

Value8 Tech Group neemt activiteiten Get Up over Value8 is verheugd mede te delen dat zij de doorstart van liftenspecialist Get Up heeft kunnen realiseren. Value8 is al actief in …

Halfjaarcijfers Value8

Wij verwijzen naar de halfjaarcijferpagina

Mededeling Value8

Value8 heeft kennisgenomen van de briefwisseling tussen VEB en Mazars. Mazars heeft aangegeven in haar brief van 15 september jl. niet in te gaan op de situatie bij Value8 vanwege …

Beursbelangen Value8 in eerste halfjaar 2017 in waarde gestegen

Value8 deelt mede dat de beursgenoteerde belangen in het eerste halfjaar 2017 per saldo in waarde zijn gestegen ten opzichte van ultimo 2016. In de onderstaande tabel is de koersontwikkeling …

Mededelingen Value8

Value8 houdt vandaag, 28 juni 2017, haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In dat kader wordt de volgende informatie verstrekt. Streven spoedige afronding jaarrekening Allereerst heeft Value8 op 15 mei jl. …

Value8 solide in eerste kwartaal

Value8 heeft in het eerste kwartaal 2017 solide gepresteerd. Dankzij de stappen die in 2016 zijn gezet, is het accent binnen de groep, naast zakelijke dienstverlening, nadrukkelijker op de sector …

Value8 investeert in duurzaam Ceradis

Ceradis versterkt managementteam Value8 NV deelt mede dat het belang in Ceradis door aanvullende investeringen is vergroot van 59 procent naar circa 68 procent. Value8 ondersteunt Ceradis in de verdere …

Toelichting en aanvulling

Hedenochtend is in enkele media bericht over de resultaten van Value8. Een aantal van die berichten bevat onjuistheden. Van belang is dat: de cijfers die nu zijn gepubliceerd en zijn opgenomen …

Value8 verkoopt belangen in T4T en Today’s Vermogensbeheer

Value8 NV deelt mede dat zij haar belang van 51 procent in vermogensbeheerder Today’s Vermogensbeheer en T4T Holding, de aanbieder van beleggingsfondsen ForTomorrow heeft verkocht. Een deel van de verkoop …

Value8 publiceert concept jaarverslag 2016

Value8 heeft heden het concept jaarverslag 2016 gepubliceerd, waarin ook de concept jaarrekening is opgenomen. Hoewel de jaarrekening (nog) niet van een accountantsverklaring is voorzien, acht Value8 het van belang …

Mededeling Value8

Geachte Value8-aandeelhouder, Middels dit bericht verstrekken wij u nadere informatie in het kader van BK Group International B.V. (verder: BK Group) alsmede de actuele status van  de jaarrekening van Value8. …

Mededeling Value8 inzake BK Group

Onderstaand bericht houdt verband met twee artikelen in de media (NRC Handelsblad en FD) waarin BK Group wordt genoemd. Value8 is hedenavond benaderd door het NRC Handelsblad inzake de voetballer …

Vragen en Antwoorden Value8

Naar aanleiding van de publicatie van de voorlopige jaarcijfers op 1 mei jl. heeft Value8 van enkele journalisten en beleggers vragen ontvangen. Hieronder acht vragen en de antwoorden daarop. In …

Value8 investeert 19,3 miljoen euro in 2016

Sterk gestegen omzet, lager resultaat Hoofdpunten voorlopige jaarcijfers* Uitbreiding van de groep door acquisities en uitbreiding belangen. In 2016 heeft Value8 19,3 miljoen euro geïnvesteerd. Omzet stijgt  36,8  procent naar …

Mededeling Value8

Value8 deelt mede dat zij haar belang in SnowWorld heeft verkleind. Het totale bij AFM gemelde belang in SnowWorld bedraagt thans 6,6 procent (was: 12,8 procent), bestaande uit een aandelenbelang …

Value8 verkleint belang in SnowWorld van 20,1 naar 12,8 procent

Value8 deelt mede dat zij haar belang in SnowWorld heeft verkleind. Het totale bij AFM gemelde belang in SnowWorld bedraagt thans 12,8 procent (was: 20,1 procent), bestaande uit een aandelenbelang …

Value8 Nieuwjaarstoespraak 2017

Dames en heren, De nieuwjaarstoespraak is een traditie bij Value8. Met een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het volgende, in dit geval 2017. Vanwege het mogelijk …

Value8 verkoopt producent van kaasgrondstoffen Prika aan Royal A-ware

Value8 NV deelt mede dat zij haar dochteronderneming Prika Ingredients BV, producent van kaasgrondstoffen te Weert, heeft verkocht aan Royal A-ware. Value8 was sinds medio 2014 aandeelhouder in Prika. Op …

Reactie Value8 op artikel FD

 Value8 is gisteren, 5 januari 2017, geconfronteerd met een artikel dat is geplaatst op de website van het Financieele Dagblad. In de gedeponeerde jaarrekening Kersten Hulpmiddelen BV, een vennootschap waarin …