Create and Valuate


Author: admin

  BAVA Value8 stemt in met benoemingen

Diversiteit in RvC In de vandaag gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) zijn de geagendeerde benoemingen door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd. In dat kader worden de stemuitslagen bekend gemaakt. Benoeming …

Mededeling aandelenkapitaal

Door de uitgifte van gewone en preferente aandelen zoals gemeld in het persbericht van 8 november jl. zijn de belangen van de houders van substantiële deelnemingen in Value8 licht gewijzigd. …

Gezonde balans en sterk verbeterd perspectief Kersten

Value8 verkrijgt 100% van Kersten In aansluiting op de op 8 november jl. gepubliceerde trading update, deelt Value8 thans mede dat een definitief akkoord is bereikt met de bank over …

Mededeling aandelenkapitaal

In het hedenmorgen uitgebrachte persbericht wordt mededeling gedaan van een beperkte uitbreiding van het aandelenkapitaal in verband met de nabetaling Proud en de vergroting van de meerderheidsbelangen. In dat kader …

Value8 vergroot meerderheidsbelangen in Q3

Value8 maakt melding van een actief derde kwartaal. Per saldo was sprake van een positieve ontwikkeling van de bedrijfsmatige activiteiten. De belangen in bestaande bedrijven die tot de groep behoren, …

Voorgenomen benoeming twee commissarissen en CFO

Value8 doet mededeling van de voorgenomen benoeming van mevrouw Annemarie van Gaal en de heer Abel Slippens tot lid van de Raad van Commissarissen van Value8 en de voorgenomen benoeming …

Mededeling samenstelling aandelenkapitaal Value8 NV

Value8 deelt mede dat een wijziging is opgetreden in de samenstelling van het aandelenkapitaal door conversie van 1,25 miljoen aandelen A in 1,25 miljoen aandelen B. De aandelen A en …

Value8: overeenstemming over belangvergroting Eetgemak

Value8 maakt bekend dat zij overeenstemming heeft bereikt met Van der Krogt Versgroep over de vergroting van haar belang in Eetgemak van 62 tot 85 procent. Eetgemak verkoopt en bereidt …

Value8 verhoogt belang Prika van 70% naar 100%

Value8 deelt mede dat zij haar belang in Prika Ingredients (kaas-ingrediënten en verwerking) heeft verhoogd van 70% naar 100%. Daartoe is het resterende belang van voormalig bestuurder en grootaandeelhouder Weekers …

Value8 doet bod op NedSense gestand

Dit is een openbare mededeling van Value8 N.V. conform artikel 16 lid 1 en 2 van het Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”). Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of …

Value8 kondigt de resultaten van het openbaar bod op Sucraf aan

In het kader van het verplicht en onvoorwaarderlijk openbaar overnamebod in contanten op alle uitstaande aandelen en winstbewijzen van de op Euronext Brussel genoteerde onderneming Sucrerie et Raffinerie de l’Afrique …

Value8 boekt lichte stijging eigen vermogen in eerste halfjaar 2016

Eigen vermogen stijgt met 3% Omzet groep stijgt fors Cashflow positief, hoger dan in eerste halfjaar 2015 Nettowinst lager door Kersten en bijzondere last Prika Balans per medio 2016 zeer …

Value8 neemt meerderheidsbelang in duurzaam Ceradis

Value8 NV en Ceradis, ontwikkelaar en producent van duurzame gewasbescherming, maken bekend dat Value8 een meerderheidsbelang heeft genomen in Ceradis en daartoe een substantiële aanvullende investering heeft gedaan. Ceradis, een …

Value8 kondigt de publicatie van het prospectus en de start van de aanvaardingsperiode van het verplicht openbaar bod op de effecten van Sucraf aan

Onder verwijzing naar het persbericht van 1 juni 2016 kondigt Value8 N.V. (“Value8″) aan dat vandaag, 27 juli 2016, de aanvaardingsperiode start van het verplicht openbaar overnamebod in contanten op …

Ontwikkelingen bij hulpmiddelenspecialist Kersten

Middels dit persbericht verstrekt Value8 nadere informatie over Kersten, de in Roermond gevestigde onderneming die hulpmiddelen verstrekt en onderhoudt voor mensen met een beperking. Value8 houdt 85% van Kersten Healthcare …

Value8 brengt biedingsbericht NedSense uit

Dit is een openbare mededeling van Value8 N.V. ingevolge artikel 10 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”). Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of publicatie, geheel …

Mededeling Value8 NV

Value8 deelt mede dat de op 13 juli jl. gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem heeft ingestemd met de herbenoeming van de heren De Vries en Hettinga als lid …

Aandeelhouders Value8 stemmen unaniem in met jaarrekening 2015

Alle voorstellen aangenomen De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die heden, 15 juni 2016, is gehouden, heeft ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde daarbij …

Nadere informatie in kader van aandeelhoudersvergadering

Value8 deelt mede dat zij ten behoeve van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die om 10.00 uur vandaag zal aanvangen, een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden op deze vragen …

Value8 brengt verplicht bod uit op Sucraf

Value8 deelt mede dat zij een verplicht bod zal uitbrengen op alle gewone aandelen en winstbewijzen van Sucraf die zij nog niet in bezit heeft. Het verplichte bod komt voort …