Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Groter belang Value8 in Source Group

  • december 7, 2016

Op 2 december jl, heeft Source Group medegedeeld dat het een belang van 50 procent in Proud heeft overgenomen van Value8. Deze transactie is betaald middels de uitgifte van 750.000 aandelen Source Group. Als gevolg van deze transactie is het belang van Value8 in Source Group gestegen naar 66,4 procent. Inclusief het conversierecht is bij AFM een belang gemeld van 75,1 procent. Voor meer informatie wordt verwezen naar het persbericht van Source van 2 december jl.

Indien de voorgenomen transactie (en fusie) met HeadFirst doorgang vindt, zal het belang van Value8 in de combinatie waarschijnlijk dalen.

Value8 NV