Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Jaarcijfers 2019/2020 – Value8 bestaat 12,5 jaar

  • maart 24, 2021

Geachte aandeelhouder, geachte relatie,

Het doet ons genoegen u de bijgevoegde Aandeelhoudersbrief te kunnen aanbieden. Het bericht bevat de jaarcijfers van Value8 over het verlengde boekjaar 2019/2020, waarin de intrinsieke waarde is gestegen van 6,76 euro naar 7,62 euro per aandeel. Value8 startte op 24 september 2008 en viert vandaag – 24 maart – haar 12,5 jarig bestaan. In die periode steeg de intrinsieke waarde van 0,41 naar 7,62 euro. Daarnaast werden (dividend-)uitkeringen gedaan van 2,24 euro per aandeel. Value8 beschikt over een sterke, gespreide portefeuille van bedrijven en belangen en verkeert (met een solvabiliteit van meer dan 95 procent) in blakende gezondheid.

Graag verwijzen we u naar de Aandeelhoudersbrief.

Value8 NV