Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Mededeling aandelenkapitaal

  • november 18, 2016
Door de uitgifte van gewone en preferente aandelen zoals gemeld in het persbericht van 8 november jl. zijn de belangen van de houders van substantiële deelnemingen in Value8 licht gewijzigd. Hieronder volgt een overzicht van de huidige meldingen in het AFM register.
  • 3L Capital Holding B.V. (P.P.F. de Vries): 24,36%
  • J.P. Visser: 16,22%
  • Delta Lloyd  Levensverzekeringen N.V. (Delta Lloyd N.V.): 9,97%
De meldingen van Delta Lloyd en 3L Capital Holding komen voort uit de (beperkte) verwatering door de uitgifte van nieuwe aandelen. In dat kader wordt tevens benadrukt dat de heer De Vries geen aandelen heeft verkocht sinds de start van Value8 in 2008 en dat zijn positie onveranderd 2.391.190 gewone aandelen (A+B) Value8 bedraagt.