Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Mededeling Value8

  • januari 31, 2018
Value8 maakt in aanvulling op het persbericht van 16 januari jl. bekend dat 1.403.517 aandelen A zijn geconverteerd in aandelen B. Dientengevolge staan thans 9.933.762 aandelen B en 218.900 cumulatief preferente aandelen uit. De aandelen A en B hebben dezelfde rechten, met als enig verschil dat de aandelen B op Euronext Amsterdam genoteerd zijn. Het uitstaande kapitaal en stemrechten blijft derhalve ongewijzigd.