Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Mededeling Value8 NV

  • juli 14, 2016
Value8 deelt mede dat de op 13 juli jl. gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem heeft ingestemd met de herbenoeming van de heren De Vries en Hettinga als lid van de Raad van Bestuur. Het agendapunt inzake de instemming in kader van Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen is niet in stemming gebracht.
De benoemingstermijn van de heren de Vries en Hettinga loopt daarmee tot en met 13 juli 2020. De termijn van mevrouw Koopmans loopt tot en met 20 december 2017.
Stemresultaten AVA 13 juli 2016
Agendapunt
Stemmen voor Stemmen tegen Onthoudingen
Aangenomen met
2a. Herbenoeming de heer De Vries
3.229.473 0 0
100%
2b. Herbenoeming de heer Hettinga
3.229.473 0 0
100%
Value8 NV