Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Mededelingen

  • september 12, 2019
Value8 deelt mede dat – als gevolg van de reeds eerder aangekondigde conversie – het aandelenbelang van Value8 in MKB Nedsense is gestegen tot 77,6 procent. Value8 bezit bovendien 13,3 miljoen warrants met een uitoefenprijs van 0,15 euro per aandeel MKB Nedsense. 
Voorts deelt Value8 mede dat de stemuitslag van de op 5 september j.l. gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op de website beschikbaar www.value8.com is gesteld. Als gevolg daarvan is de samenstelling van de Raad van Commissarissen gewijzigd. De Raad van Commissarissen bestaat thans uit twee personen: Robert de Haze Winkelman en Jan Peter Kerstens.