Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Persbericht overeenstemming Management Buy-out

Onderhandelingen over mogelijk openbaar bod na management buy-out gaande als alternatief voor liquidatie holding

 

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur bevelen de voorliggende transactie unaniem aan aan de aandeelhouders. Vandaag verschijnt een aandeelhouderscirculaire, waarin alle voor aandeelhouders relevante informatie is opgenomen om zich een oordeel te kunnen vormen over de voorliggende transactie.


EXENDIS N.V. (EXENDIS) maakt bekend dat zij overeenstemming heeft bereikt met drie leden van het management van haar werkmaatschappijen over een management buy-out. De overnamesom zal € 5 miljoen bedragen en de totale opbrengst voor de aandeelhouders zal naar verwachting met €4,50 tot €4,80 per aandeel boven de eerder afgegeven indicatie liggen.

admin

admin