Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Value8 koopt cumprefs in

  • september 17, 2018
Value8 deelt mede dat zij 51.776 cumulatief preferente aandelen Value8 (“cumprefs”) heeft gekocht tegen een prijs van 25 euro. Hiermee is een bedrag gemoeid van 1,3 miljoen euro. Deze stap wordt gezet in het kader van de optimalisering van de vermogensverhoudingen.