Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Bericht Value8 NV

In reactie op de recente koersontwikkeling van Value8 wijst het bestuur aandeelhouders en beleggers nadrukkelijk op het beperkte aantal vrij verhandelbare aandelen (free float) van Value8. Hierdoor kunnen de schommelingen …

Waardegroei 2009 bij laag kostenniveau

Value8 Trading UpdateValue8 maakt – conform art 5:25 e van de Wet of het financieel Toezicht – haar trading update bekend. Juridische herstructurering afgerondOp 28 januari 2009 is door de …

Value8 NV investeert in SutureAid

Nederlandse innovatie voorkomt prikaccidentenValue8 NV heeft op 14 mei 2009 de deelname geëffectueerd in SutureAid Holdings (voorheen Glengowan), een innovatieve Nederlandse onderneming op het gebied van medische hulpmiddelen. Value8 NV …

Value8 over Oilily

In reactie op recente mediaberichten deelt Value8 mee niet langer interesse te hebben in Oilily. De aanvankelijke interesse van Value8 was ingegeven door het sterke merk Oilily, de mogelijkheden om …

Value8 publiceert jaarcijfers 2008

Value8 NV (voorheen Exendis NV) heeft over 2008 een nettowinst behaald van 3,8 miljoen euro (2007: 0,7 miljoen euro). De forse stijging van de nettowinst is te danken aan de …

Value8 neemt belang (18,5%) in EDCC

Value8 NV heeft een belang genomen van ruim 1 miljoen aandelen (18,5 procent) in European Development Capital Corporation N.V. (EDCC). De aankoop is geschied beneden de laatst gepubliceerde intrinsieke waarde …

Value8 NV: beursfonds maakt nieuwe start

Splitsing en naamswijziging Exendis NV Vanaf vandaag zal er officieel handel plaatsvinden in aandelen Value8 NV. Op 28 januari 2009 stemde de aandeelhoudersvergadering van Exendis unaniem voor de voorgestelde statutenwijziging …

Besluiten BAVA Exendis (Value8 NV)

In de heden gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Exendis NV zijn de voorgelegde besluiten door de vergadering goedgekeurd. Dat betekent dat de naam van Exendis NV zal worden …

Aandeelhoudersvergadering 28 januari 2009

Value8 (officiële naam thans nog Exendis NV) deelt mede dat op 28 januari a.s. om 10.00 uur in Utrecht een buitengewone aandeelhoudersvergadering plaats zal vinden. Op de agenda van deze …

Exendis NV wordt Value8

Het bestuur van Exendis NV deelt mede dat de naam van Exendis NV zal worden gewijzigd in Value8 NV. Met de naam Value8 wordt gerefereerd aan de Engelse termen ‘valuate’ …

3L Capital doet bod op Exendis NV gestand

Dit is een gezamenlijk persbericht van Exendis N.V. en 3L Capital Holding BV (3L Capital). Het bericht bevat een openbare mededeling van 3L Capital ingevolge art. 16 lid 1 en …

Verplicht openbaar bod op Exendis N.V.

Wassenaar/Ede, 20 november 2008 Dit is een gezamenlijk persbericht van Exendis N.V. en 3L Capital Holding BV (3L Capital). Het bericht bevat een openbare mededeling van 3L Capital ingevolge art. …

Aandeelhouders benoemen nieuwe bestuurders en commissaris

EXENDIS N.V. maakt bekend dat tijdens de vandaag gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) alle voorstellen zijn aangenomen. Verkoop door grootaandeelhouders en openbaar bod EXENDIS N.V. kondigde op 1 …

Halfjaarcijfers 2008 en openbaar bod

EXENDIS N.V. maakt bekend dat drie grootaandeelhouders hun gezamenlijke belang van 59.4% hebben verkocht aan 3L Capital Holding B.V. (3L Capital), een vennootschap opgericht en geleid door drs. P.P.F. de …

Exendis rond management buy-out succesvol af

EXENDIS N.V. maakt bekend dat zij de management buy-out van de actieve werkmaatschappijen succesvol heeft afgerond. De aandeelhouders van EXENDIS N.V. hadden reeds ingestemd met de voorgenomen verkoop tijdens de …

Aandeelhouders Exendis stemmen in met Management Buy-out

EXENDIS N.V. maakt bekend dat de aandeelhouders de voorgenomen management buy-out hebben goedgekeurd tijdens de 23 juni 2008 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). Ook alle andere voorstellen zijn …

Publicatie pro forma balans na management buy out

In aanvulling op de pro forma balans van de werkmaatschappijen zoals deze reeds in de aandeelhouderscirculaire dd 6 juni is opgenomen, publiceert Exendis N.V. (EXENDIS) vandaag een pro forma balans …

Brief van de advocaat van 16 juni 2008

Brief van de advocaat van 16 juni 2008 reactie op de email van de advocaat van Recalcico van zaterdag avond 14 juni 2008 door Mr A.N. Stoop van Leidsegracht 3 Advocaten …

Offer letter MBO

Offer letter MBO van het Management Team van 11 april 2008

Koopovereenkomst

13-06-2008 Koopovereenkomst met het Management Team