Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Mededeling

Value8 deelt mede dat zij haar aandelenbelang in Novisource NV heeft verkocht aan Morefield Group NV. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het persbericht van Morefield, dat als bijlage is …

Value8 vergroot belang in Ctac

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 NV deelt mede dat zij haar belang in het in Den Bosch gevestigde ICT bedrijf Ctac heeft vergroot. Begin april 2020 werd een belang van 10 …

Aandeelhoudersbrief 21 oktober 2020

Investeringsmaatschappij Value8 heeft de positieve trend van het eerste halfjaar in het derde kwartaal voortgezet. Die goede ontwikkeling is mede te danken aan de focus op de sectoren gezondheidszorg en …

Definitieve vaststelling kapitaaluitkering 

In dit persbericht wordt nadere informatie verschaft over de aangekondigde kapitaalvermindering (verwezen wordt naar het persbericht van 14 september jl.) en de daaraan gekoppelde kapitaaluitkering. Voorts wordt de trading update …

Mededeling

Met betrekking tot Sucraf deelt Value8 het volgende mede. De Belgische beurstoezichthouder heeft – in het kader van dematerialisatie van aandelen Sucraf die vijf jaar geleden (november 2015) plaatsvond– onderzoek …

Mededeling Value8 inzake kapitaalvermindering

In de aandeelhoudersvergadering van Value8 van 4 juni 2020 is een kapitaalvermindering voorgesteld en door de aandeelhoudersvergadering aangenomen. Het voorstel betrof de vermindering van het kapitaal van de vennootschap door …

Lichte stijging intrinsieke waarde Value8, ondanks COVID-19

Value8 N.V., de beursgenoteerde investeringsmaatschappij die investeert in private en beursgenoteerde smallcaps, heeft in de eerste helft van het kalenderjaar 2020 relatief goed gepresteerd. Value8 hanteert als belangrijkste maatstaf de …

Aandeelhoudersbrief Juni 2020

Value8 is verheugd u hierbij haar Aandeelhoudersbrief Juni 2020 aan te kunnen bieden. In deze Aandeelhoudersbrief wordt aandacht besteed aan de afronding van de doorstart van HMC door Kersten en wordt …

Kersten neemt HMC over

Doorstart binnen week geëffectueerd Op 25 mei jl. hebben Kersten en Value8 – via een persbericht – bekendgemaakt in gesprek te zijn met curatoren over de overname en doorstart van …

Value8 betaalt contant dividend en splitst preferente aandelen

Value8 deelt mede dat op korte termijn de dividenden op de gewone aandelen B en de preferente aandelen C zullen worden uitgekeerd, en de splitsing van de preferente aandelen zal …

AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die gisteren, 4 juni 2020, is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Van de elf geagendeerde voorstellen werden …

PAVO Zorghuizen (Value8) neemt twee vestigingen over

In de Aandeelhoudersbrief van 10 april jl. heeft Value8 meegedeeld dat PAVO Zorghuizen B.V. was opgericht. PAVO Zorghuizen richt zich op de exploitatie van woon- en zorgresidenties. Tevens werd meegedeeld …

Kersten/Value8 in gesprek over doorstart HMC

Continuïteit dienstverlening centraal Kersten Hulpmiddelen en haar aandeelhouder Value8 maken bekend in gesprek te zijn over de doorstart van HMC (Hulpmiddelencentrum), waarover op vrijdag 3 april 2020 het faillissement is …

AVA Value8 4 juni a.s.

Mogelijkheid digitale deelname Value8 NV deelt mede dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) plaats zal vinden op donderdag 4 juni 2020 om 10.00 uur. In het licht van de …

Aandeelhoudersbrief 10 april 2020

Graag verwijzen we u naar de bijgevoegde Aandeelhoudersbrief waarin aandacht wordt besteed aan nieuwe investeringen en recente transacties.

Intrinsieke waarde stijgt naar 7,15 euro per aandeel

Value8 is verheugd te kunnen meedelen dat de intrinsieke waarde in het kalenderjaar 2019 is gestegen van 6,74 euro naar 7,15 euro per aandeel. Inclusief het uitgekeerde dividend (15 eurocent …

Nieuwjaarstoespraak Value8

Bijgesloten de schriftelijke vastlegging van de nieuwjaarstoespraak van Peter Paul de Vries, CEO van Value8, uitgesproken op vrijdag 17 januari jl. In dit bericht wordt tevens een korte toelichting gegeven op …

Aandeelhoudersbrief 27 december 2019

Hierbij doen wij u de Value8-aandeelhoudersbrief van december 2019 toekomen. Aandeelhoudersbrief 27_december_2019

Value8 neemt 45% belang in Skysource

Value8 stapt in groeiend cloud-segment Value8 maakt bekend dat zij een belang van 45 procent heeft genomen in Skysource Holding BV, een in Eindhoven gevestigde Cloud Service Provider. Skysource is …

Aandeelhoudersbrief 18 november 2019

Hierbij doen wij u de Value8-aandeelhoudersbrief van november 2019 toekomen. Deze brief geldt ook als trading update over het derde kwartaal 2019. Bovendien wordt ingegaan op de gesprekken die wij …