Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Value8 verkoopt belang HeadFirst Source Group

Opbrengst – EUR 3,00 per aandeel – 26 procent boven boekwaarde Value8 deelt mede dat zij haar meerderheidsbelang (56 procent) in HeadFirst Source Group heeft verkocht aan Beryllium, een vennootschap …

Value8 verkoopt 30 procent belang Warmako

Transactie geschiedt op boekwaarde Value8 en Warmako maken bekend dat Value8 haar minderheidsbelang (30 procent) in Warmako heeft verkocht aan oprichter, directeur en meerderheidsaandeelhouder Wouter Koornneef. In het kader van …

Value8 verheugd over nieuwe toekomst VADA

Verkoop VADA-belang boven boekwaarde Van Dalen Groep (hierna “VADA”), een leidende onderneming op het gebied van metaalrecycling in de Benelux, is overgenomen door HKS Metals. Value8 hield een economisch belang …

Value8 betaalt contant dividend en keuzedividend

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 heeft op 7 juni jl. ingestemd met het voorgestelde dividend van 1,75 per cumulatief preferent aandeel en 0,15 eurocent – naar keuze in …

AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die heden, 7 juni 2018, is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde …

Wijzigingen governance en bestuur Value8 en MKB Nedsense

Dit is een gezamenlijk persbericht van Value8 NV en MKB Nedsense. Value8 heeft bij de recente trading update aangekondigd de organisatie aan te passen aan de nieuwe structuur. Dit houdt …

Value8 verwacht sterke kasgeneratie in 2018

Graag informeren we u met deze trading update over de gang van zaken bij Value8 in de eerste vier maanden van 2018. Rapportage als investeringsmaatschappij Value8 hanteert met ingang van …

Eind 2012 geformuleerde 5-jaars doelstellingen gehaald

Evaluatie FOCUS 2018 Ontwikkeling Value8 2012 2017 toename( %) per jaar (%) Omzet (x mln) 98 628 541% 45,0% Eigen Vermogen (EV) (x mln) 18,8 79,3 322% 33,4% Personeel 180 …

Value8 verzoekt om rectificatie onjuiste artikelen Jeroen Molenaar/FD

Value8 heeft begin deze week per brief het Financieele Dagblad verzocht de artikelen van Jeroen Molenaar van 26 en 27 april jl. over de financiering van Value8 te rectificeren. Deze …

Mededeling inzake financiering Value8

Geachte redactie,   Wij richten ons tot u in verband met een onjuist artikel over Value8 van Jeroen Molenaar dat vanochtend op de website van het Financieele Dagblad (www.fd.nl) is …

Jaarcijfers 2017 Value8

Download het persbericht inzake de jaarcijfers 2017 van Value8 NV

Mededeling wijziging belang in Novisource

Value8 doet mededeling van een wijziging in haar belang in Novisource. Het aandelenbelang is verkleind tot 16,95 procent. Bovendien heeft Value8 een optie op 20,85 procent van de aandelen. Daarmee komt het …

Mededeling Value8

Value8 heeft bericht ontvangen van 3L Capital Holding dat 3L Capital Holding haar belang in Value8 heeft verkleind door verkoop ter beurze van 16.000 aandelen Value8. Dientengevolge is het aantal …

Aandeelhoudersbrief

3L Capital Holding (vennootschap van Peter Paul de Vries) heeft haar belang in Value8 uitgebreid tot 30,14 procent (+optie op 1,65%) door de aankoop van het overgrote deel van het …

Mededeling Value8

Value8 maakt in aanvulling op het persbericht van 16 januari jl. bekend dat 1.403.517 aandelen A zijn geconverteerd in aandelen B. Dientengevolge staan thans 9.933.762 aandelen B en 218.900 cumulatief …

Mededeling Value8

Ten aanzien het uitstaande aandelenkapitaal heeft Value8 gisteren, 15 januari 2018, een melding bij AFM gedaan. Dit betreft mededeling van de toename met 8 procent van het aantal gewone aandelen …

Value8 verkoopt optie SnowWorld aan Alychlo

Value8 meldt dat zij overeenstemming heeft bereikt met Alychlo over de verkoop van haar optierecht op 5 procent van het aantal uitstaande aandelen SnowWorld. De uitoefenprijs van deze optie bedraagt …

Nieuwjaarstoespraak 2018

Dames en heren, Traditiegetrouw komt Value8 aan het begin van het jaar met een Nieuwjaarstoespraak. Doel is om beleggers en de buitenwereld alvast te informeren over de gang van zaken …

BAVA Value8 keurt alle agendapunten goed

Vandaag, 2 januari 2018, heeft de BAVA van Value8 alle agendapunten goedgekeurd. Dat betreft: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016 Voorstel tot het verlenen van décharge …

Mededelingen Value8

Value8 wenst u een gelukkig en voorspoedig 2018! Bij de aanvang van het nieuwe jaar doet Value8 de volgende mededelingen: 1)    MKB Nedsense: Informatieprospectus en overname drie bedrijven 2)    Ontwikkeling …