Create and Valuate


Persberichten

Lees de recente persberichten van Value8 of doorzoek het archief

Value8 vergroot belang in Fornix

Value8 NV deelt mede dat zij haar belang in Fornix BioSciences NV heeft vergroot en daarbij de meldingsgrens van 15 procent opwaarts heeft doorbroken. In dat kader heeft Value8 een …

Value8 neemt 14 procent belang in Fornix

Investeringsmaatschappij Value8 NV maakt bekend op 21 september jl. een belang van 14 procent te hebben genomen in Fornix BioSciences NV. In het kader van artikel 5:38 Wft is daartoe een …

Forse winststijging in eerste helft 2010

Value8 NV maakt bekend dat de groei in het eerste halfjaar van 2010 is doorgezet. De nettowinst kwam uit op 607.000 euro, tegen een kleine winst van 50.000 euro een …

Technologiebedrijf Buhrs maakt doorstart

Value8 NV neemt belang van 50 procentHet Zaanse technologiebedrijf Buhrs hervat haar activiteiten. Buhrs Mailing Solutions, de holding waaronder de operationele activiteiten van Buhrs vielen, werd op 6 augustus 2010 …

Value8: Bericht inzake NV DICO International

Ten aanzien van de ontwikkelingen bij het in staat van faillissement verkerende NV Dico International bericht Value8 – in aanvulling op eerdere persberichten – het volgende.   1. Afwikkeling van de boedelMet …

Mededeling AVA Value8 NV

Value8 NV deelt mede dat tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 NV, die gisteren werd gehouden, alle agendapunten – waaronder vier transacties in 2010 – met algemene stemmen …

Value8 Mededeling inzake Dico International NV

Value8 NV heeft op 15 april jl. meegedeeld een meerderheidsbelang te hebben genomen in Dico International NV. Value8 streeft er – samen met de curator – naar de vennootschap Dico …

Value8 NV neemt portefeuille over

Value8 NV heeft een portefeuille van beursgenoteerde belangen overgenomen ter waarde van ruim 1 miljoen euro. Deze transactie is deels betaald met eigen aandelen, die zijn uitgegeven tegen een koers …

Trading update Value8 NV

In het onderstaande persbericht verstrekt Value8 NV, conform art. 5:25e Wft, een trading update over de eerste vier maanden van 2010. Daarbij verwijst Value8 allereerst nadrukkelijk naar de persberichten die …

Value8 neemt belangen in Alanheri & Dico

Value8 NV heeft overeenstemming bereikt over de verkrijging van de belangen in Alanheri en Dico International, die tot voor kort deel uitmaakten van Recalcico. Het in Meeuwen gevestigde Alanheri produceert …

Value8: winst 2009 324.000 euro (0,67 per aandeel)

Positief over vooruitzichten 2010 Value8 NV heeft het jaar 2009 afgesloten met een positief resultaat. De nettowinst is uitgekomen op 324.000 euro, ofwel 0,67 euro per aandeel. Voor 2010 is …

Serieuze gesprekken over reverse listing via EDCC

Value8 NV en European Development Capital Corporation (EDCC) NV delen mede dat serieuze gesprekken worden gevoerd met een partij die via EDCC notering wil verkrijgen aan NYSE Euronext Amsterdam. Partijen …

Value8 neemt belang van 20 procent in Naseba

Event organisator in Midden Oosten en AziëValue8 heeft een belang genomen van 20 procent van de in Monaco gevestigde conferentie- en event-organisator Naseba. Naseba is sinds 5 oktober 2006 genoteerd …

Value8 NV: vereenvoudiging kapitaalstructuur

18-02-2010 Benoeming nieuwe commissaris en accountant Value8 NV deelt mede dat de statutenwijziging, die vorige week door de buitengewone aandeelhoudersvergadering was geaccordeerd, gisteren nabeurs is gepasseerd. Daarmee is de voorgestelde …

Value8 wordt beheerder Sabon FunDing

Value8 NV, de beursgenoteerde dienstverlener en investeerder in groeiende small caps, maakt bekend dat zij de aandelen van VGM Beheer heeft verworven, dat het beheer voert over het beursgenoteerde beleggingsfonds …

Afronding deelname Ceradis

Value8, de beursgenoteerde dienstverlener aan en investeerder in groeiende smallcap-ondernemingen, deelt mede dat definitieve overeenstemming is bereikt over de investering in het Wageningse gewasbeschermingsbedrijf Ceradis. De transactie wordt – conform …

Mededeling Value8 inzake koersstijging

Naar aanleiding van de recente sterke koersstijging van het aandeel Value8 bericht de directie het volgende.  Hoewel de ontwikkelingen bij Value8 zonder meer als positief kunnen worden gekwalificeerd, acht de …

Value8 neemt belang van 31 procent in Ceradis

Emissie aan Delta Lloyd voor financiering Value8 NV heeft overeenstemming bereikt met Ceradis BV (hierna Ceradis) en Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (hierna PPM Oost) over het nemen van een belang van 31 …

Value8 vergroot belang in Games Factory Online naar 20 procent

Value8 NV, het beursgenoteerde investeringsbedrijf dat zich richt op (financiële) dienstverlening aan en investeringen in groeiende small- en midcap-ondernemingen, maakt bekend haar belang in Games Factory Online te hebben vergroot …

Value8 verkrijgt meerderheid EDCC (78,5%)

Value8 NV en EDCC delen mede dat de overdracht van het meerderheidsbelang (53,7 procent) in EDCC is geëffectueerd. Aan de opschortende voorwaarden, waaronder de verkoop van resterende belangen, is inmiddels …