Uitstekend track record

Sinds de start in september 2008 is Value8 gestaag gegroeid.

  • De portefeuille is gegroeid van 0,5 miljoen euro bij de start tot 110 miljoen euro eind 2021.
  • De intrinsieke waarde is sinds de start (tot eind 2021) met meer dan 2000 procent gestegen.
  • Value8 heeft bij diverse bedrijven – overgenomen in distressed situaties – een succesvolle turn around gerealiseerd.
  • Value8 heeft samen met het management diverse bedrijven uitgebouwd. Door autonome groei en gericht add-on acquisities. AquaServa, Eetgemak en Headfirst Source zijn daarvan mooie voorbeelden.
  • Value8 heeft een goed gespreide portefeuille opgebouwd van uitstekende bedrijven in groeiende sectoren.