Consistente dividend-betaler

Sinds 2011 keert Value8 elk jaar dividend uit aan haar aandeelhouders. In die periode is het dividend geen enkele keer verlaagd. Consistente dividendbetalers die hun dividend niet verlagen worden ook dividendaristocraten genoemd.

In aanvulling op het gewone dividend is in 2019 een superdividend van 1,05 euro uitgekeerd. In 2020 is bovendien 30 eurocent terugbetaald op de nominale waarde. Die betaling geschiedde in aandelen.

Dividend per aandeel 2011 tot  nu:

2011 7,5 eurocent

2012 10 eurocent

2013 12 eurocent

2014 14 eurocent

2015 15 eurocent

2016 3% stockdividend (=15 eurocent)

2017 15 eurocent

2018 15 eurocent

2019 15 eurocent + superdividend: 1,05 euro

2020 16 eurocent + terugbetaling 30 eurocent

2021 17 eurocent (naar keuze in preferente aandelen)

2022 18 eurocent (naar keuze in preferente aandelen)

2023 19 eurocent (voorstel) (naar keuze in preferente aandelen)

Bovenstaande betreft het dividend over het boekjaar betaald in het jaar daaropvolgend.  

Sinds 2012 dividend op de preferente aandelen:
Over de boekjaren 2012 tot en met 2018 is er jaarlijks 1,75 euro per Cumulatief Preferent Aandeel dividend uitgekeerd (ofwel 7% van de basiswaarde van 25 euro). Na 2018 is het dividendpercentage gewijzigd in 5% van de basiswaarde van 6,25 euro, en wordt er per preferent aandeel 0,3125 euro op jaarbasis betaald. Sinds 2021 wordt het dividend vier maal jaar jaar (dus per kwartaal) betaald. (0.075 euro, 0.075 euro, 0.075 euro en 0,0875 euro per aandeel).