Van 0,41 euro naar 9,32 euro per aandeel

Value8 streeft naar een bovengemiddeld rendement op lange termijn. In de praktijk betekent dit dat we een goed rendement in absolute zin nastreven en een outperformance ten opzichte van de AEX index.

In de 14 jaar sinds de start van Value8 zijn we daar goed in geslaagd. De intrinsieke waarde bij de start (september 2008) bedroeg 0,41 euro per aandeel. Eind 2021 was die intrinsieke waarde gegroeid naar 9,32 euro. Dat levert een totale stijging van de intrinsieke waarde op van 2173 procent.

Daarbij zijn de dividenden – Value8 betaalt sinds 2010 elk jaar dividend – nog niet meegenomen. Tot en met eind 2021 werd in totaal 2,55 euro per aandeel dividend ontvangen.

Slechts één jaar – in 2016 – moest Value8 een lichte teruggang in het eigen vermogen rapporteren. Dat werd gevolgd door een bovengemiddelde stijging in het daaropvolgende jaar 2017.