Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden inzake Value8 NV

Beleggers kunnen aandelen Value8 kopen en verkopen via de meeste bank of effectenbrokers.

Overzicht van uitgekeerde dividenden per aandeel (A of B)

2009: 0 euro
2010: 0 euro
2011: 0,075 euro
2012: 0,10 euro
2013: 0,12 euro +5% bonusaandelen
2014: 0,14 euro + 5% bonusaandelen
2015: 0,15 euro + 5% bonusaandelen
2016: 3% stock + 5% bonusaandelen (januari 2o18)
2017: 0,15 euro keuze dividend + 5% bonusaandelen (juni 2018)
2018: 1,05 (interim) + 0,15 euro (slot)
2019: 0,15 euro + 0,30 terugbetaling op nominale waarde (in aandelen uitgekeerd)
2020: 0,16 euro (naar keuze in cash of preferente aandelen)
2021: 0,17 euro (naar keuze in cash of preferente aandelen)

Betreft dividend over het betreffende (boek)jaar. Bijvoorbeeld het dividend van 0,10 euro over 2012, uitgekeerd in 2013

Over de boekjaren 2012 tot en met 2018 is er jaarlijks 1,75 euro per Cumulatief Preferent Aandeel dividend uitgekeerd (ofwel 7% van de basiswaarde van 25 euro). Na 2018 is het dividendpercentage gewijzigd in 5% van de basiswaarde van 6,25 euro, ofwel 0,3125 euro per jaar. Sinds 2021 wordt het dividend per kwartaal betaald. (0.075 euro, 0.075 euro, 0.075 euro en 0,0875 euro per aandeel).

3L Capital Holding (P.P.F. de Vries, 30-40%) en J.P. Visser (25-30%) zijn grootaandeelhouders van Value8. Percentages op basis van meldingsregister van de AFM. Op de website van de AFM kunt u in het meldingsregister eventuele nieuwe wijzigingen raadplegen.

Bezoek de website van de AFM

Gewone aandelen (B)

 • Euronextcode: VALUE
 • ISIN-code: NL0010661864
 • Bloomberg: VALUE.NA

Cumulatief preferente aandelen

 • Euronextcode: PREVA
 • ISIN-code: NL0015118803
 • Bloomberg: PREVA.NA

Sinds 11 maart 1986 is het aandeel Value8 genoteerd aan de Amsterdamse beurs (Euronext Amsterdam). De Drie Electronics N.V. en Exendis N.V. zijn de rechtsvoorgangers van Value8. Ook de 5% cumulatief preferente aandelen C zijn genoteerd op de officiële markt van Euronext Amsterdam.

De handel in de gewone aandelen vindt plaats in de continue handel, gedurende de openingstijden van Euronext Amsterdam. Bij de cumulatief preferente aandelen worden via het veilingsysteem verhandeld. Dit betekent dat er maximaal twee maal per dag (11:30 en 16:30 uur) een handelsmoment bestaat. Voor nadere informatie over de handelsregels verwijzen we u naar Euronext Amsterdam.

 • Basiswaarde: 6,25 euro.
 • Dividend bedraagt 5% van basiswaarde, ofwel 0,3125 euro per aandeel per jaar.
 • Dividendbetaling is preferent ten opzichte van houders van gewone aandelen Value8.
 • Terugkoopmogelijkheid tegen basiswaarde vanaf 4 juni 2025
 • Eerste notering per 6 januari 2012.
 • Notering in veilinghandel (11.30 uur en 16.30 uur).

Voor de volledige details wordt verwezen naar het biedingsbericht inzake Witte Molen of Fornix BioSciences alsmede de statutenwijziging en de toelichting daarop van 4 juni 2020.

Het  aantal geplaatste gewone aandelen bedraagt: 10.685.792 aandelen waarvan 10.685.792 aandelen B (beursgenoteerd) en geen aandelen A (niet genoteerd). Tevens zijn er 875.600 cumulatief preferente aandelen C (beursgenoteerd) geplaatst. Op de website van AFM kunt u in het meldingsregister eventuele nieuwe wijzigingen raadplegen. In het (half)jaarbericht zijn de ingekochte aandelen gepubliceerd.

Bezoek de website van de AFM