Strategie

Value8 is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij die investeert in smallcap- en mkb-bedrijven. Value8 ondersteunt bedrijven bij het realiseren van hun groeidoelstellingen. Wij verstrekken risicodragend kapitaal om die groei te financieren en maken voor deze bedrijven beursnotering toegankelijk.

De strategie van Value8 is gericht op langetermijnwaardecreatie door het investeren in en het ondersteunen van beurswaardige en beursgenoteerde bedrijven. In het kader van deze strategie geldt dat Value8:

  • investeert in beurswaardige en beursgenoteerde bedrijven met waardegroeiperspectief;
  • aanvullend risicodragend kapitaal verstrekt aan bestaande bedrijven en deelnemingen om groei te ondersteunen;
  • add-on acquisities pleegt om marktposities te versterken, schaal te vergroten, synergie te bewerkstelligen en concrete waardegroei te realiseren;
  • zich focust op nieuwe investeringen met een waarde in het segment van 10 miljoen euro plus;
  • samenwerkt met het management om bedrijven sterker, beter en winstgevender te maken;
  • een afgewogen exitstrategie heeft, waarbij vrijkomende middelen worden geïnvesteerd in kansrijkere bedrijven of investeringsproposities.

De beursnotering kan bij de diverse facetten van het investeringsproces een rol spelen. Value8 heeft in de afgelopen jaren voor acht ondernemingen een beursnotering gerealiseerd. Verder was Value8 betrokken bij vijf openbare biedingen, zowel in Nederland als in België. Deze kennis en ervaring kan Value8 ook inzetten ten behoeve van beurswaardige portefeuillebedrijven. De positie op het snijvlak van private equity en beurs maakt Value8 duidelijk onderscheidend in de Nederlandse investeringssector.