Persberichten

 • Value8 increases dividend to 0.19 euro per share (2022: 0.18 euro)

  On March 27th 2024 Value8 published its preliminary annual results 2023. In 2023 the investment portfolio increased from 100.4 to 108.7 million euro. Net equity rose from 91.9 to 97.2 million euro, an increase of 5.8 percent. NAV per share rose from 8.85 euro (9.03 euro adjusted for the dividend of 0.18 euros) to 9.37 euro,

  april 30, 2024
 • Aandeelhoudersbrief

  Bijgaand treft u de aandeelhoudersbrief van Value8.

  april 11, 2024
 • Further increase in NAV

  Value8, the investment company listed on Euronext Amsterdam, today publishes its annual results* 2023. Value8 reports an increase in operating income to 8.2 million euros, while the net profit increased to 5.8 million euros. After deducting the dividend on preferent shares, the net profit attributable to ordinary shareholders is 0.57 euro per share. The value

  maart 27, 2024
 • Mededeling inzake Fund Solutions

  Value8, een aan Euronext Amsterdam genoteerde investeringsmaatschappij, is verheugd de volgende transactie van haar portefeuillebedrijf BK Group aan te kondigen.   BK Group (zakelijke dienstverlening) heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van 100% van de aandelen die zij houdt in Funds Solutions S.C.A. aan Atoz Services S.A.. Atoz Services is een in Luxemburg gevestigde hoogwaardige

  januari 29, 2024
 • Trading update Value8 

  Middels deze trading update informeert Value8 haar aandeelhouders over de ontwikkelingen in de periode sinds de publicatie van het halfjaarbericht (eind juli 2023). Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de vier grootste belangen van Value8: Renewi, Kersten (Morefield), Ctac en Almunda Professionals.  Op 28 september 2023 werd bekend dat het Australische Macquarie een voorstel had gedaan

  december 4, 2023
 • Value8 neemt 31% belang in overnameplatform Brookz

  Investeringsmaatschappij Value8 NV is verheugd te kunnen meedelen dat zij een belang heeft verworven van 31 procent in het overnameplatform Brookz. Brookz is het grootste overnameplaform van Nederland met meer dan 50.000 aangesloten ondernemers, investeerders en adviseurs. Sinds de oprichting van Brookz in 2007 zijn er al meer dan 7.400 bedrijven via het platform verkocht.

  oktober 20, 2023
 • Value8 viert vijftienjarig bestaan

  Van harte gefeliciteerd! Onze investeringsmaatschappij Value8 bestaat 15 jaar. Bijgaand treft u de aandeelhouderbrief aan over 15 jaar Value8.

  oktober 19, 2023
 • Value8 response to possible Renewi offer

  Today Macquarie Asset Management has issued a press release stating it is considering a possible offer for all shares of Renewi and has made a proposal to the Renewi Board on September 25th. This proposal consists of a cash offer of 775 pence per ordinary share, equivalent to a value of approximately 8,97 euro per

  september 28, 2023
 • Value8 jaarrekening 2022 met 100% steun vastgesteld

  Verhouding keuzedividend bekendgemaakt   De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die vandaag (vrijdag 25 augustus 2023) is gehouden, heeft met 100,00 procent van de stemmen ingestemd de vaststelling van de jaarrekening 2022. Op de vergadering was 60,8 procent van het uitstaande aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd.    Tevens maakt Value8 de details van het

  augustus 25, 2023
 • Mededeling Value8

  Value8 is verheugd te kunnen mededelen dat de voorgenomen verkoop van haar 70% belang in ICE Interim aan Almunda Professionals NV is geëffectueerd. Voor nadere informatie verwijzen we naar het persbericht van Almunda Professionals.

  augustus 17, 2023
 • AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99,9%+ meerderheid goed

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 NV heeft met een grote meerderheid (99,93%+) ingestemd met de voorstellen. Graag verwijzen we u naar bijgevoegde aandeelhoudersbrief voor een nadere toelichting. Value8 NV

  juli 3, 2023
 •  Goedkeurende verklaring Value8 jaarrekening 2022

  Graag verwijzen we naar de bijgevoegde aandeelhoudersbrief  inzake de afronding van de jaarrekeningcontrole 2022

  juni 21, 2023
 • Value8 benoemt Portugese oob-accountant CFA

  Investeringsmaatschappij Value8 N.V., genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam, deelt mede dat zij een opdracht heeft verstrekt aan het Portugese accountantskantoor CFA voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2022. Daarmee zal Value8 kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting om een jaarrekening te publiceren die is voorzien van een verklaring van een

  mei 10, 2023
 • Value8 keert hoger dividend uit

  Value8 deelt mede dat het jaarverslag 2022 beschikbaar is via de website van de onderneming: www.value8.com. In 2022 heeft Value8 een goede performance behaald. Ondanks de forse dalingen op de internationale effectenbeurzen is Value8 er in 2022 in geslaagd de daling van de intrinsieke waarde (NAV) te beperken tot 3,1 procent. De NAV kwam uit

  april 30, 2023
 • Kwartaaldividend op de cumulatief preferente aandelen

    Value8 deelt mede dat op 27 april 2023 de cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0015118803) 0,075 euro ex-dividend noteren. Bijgaand het schema waarin de uitkeringsdata voor het (kwartaal)dividend op de cumulatief preferente aandelen over de vier kwartalen van 2023.   Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Bedrag 7,5 eurocent 7,5 eurocent 7,5 eurocent

  april 24, 2023
 • Value8 neemt 31 procent belang in Dealsuite

  Investeringsmaatschappij Value8 NV is verheugd te kunnen meedelen dat zij een belang heeft verworven van 31 procent in Dealsuite BV. Dealsuite is Europees marktleider voor de online matching en bemiddeling bij aan- en verkoop van MKB-ondernemingen in Europa. Klanten van Dealsuite zijn professionele partijen zoals corporate finance adviseurs, private equity partijen en bedrijven op zoek

  april 3, 2023
 • Robuuste performance over 2022

  De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 heeft 2022 afgesloten met een intrinsieke waarde van 9,03 euro per aandeel (was 9,32 euro). Indien het uitgekeerde dividend (0,17 euro per aandeel) wordt meegeteld, bedraagt de totale waardedaling slechts 1,3 procent. Daarmee heeft Value8 over 2022 een duidelijke outperformance gerealiseerd ten opzichte van de AEX-index, die in 2022 met 13,7 procent

  maart 23, 2023
 • Januari-bericht Value8

  Geachte aandeelhouder, geachte relatie, Wij zijn verheugd u hierbij het Januari-bericht van Value8 te kunnen sturen. In dit bericht wordt kort teruggeblikt op de activiteiten van Value8 in het afgelopen jaar. De meeste bedrijven in onze portefeuille presteerden goed. Dat betekent: hogere omzetten en een hoger bedrijfsresultaat. We geloven dat waardeontwikkeling op de lange termijn die

  januari 25, 2023
 • Value8 vergroot haar belang in Skysource naar 100%

  Value8 maakt bekend dat zij haar belang in Skysource (cloudservice provider) vergroot van 46 naar 100 procent. De dienstverlening van Skysource strekt zich uit van outsourcing van de complete IT-infrastructuur tot en met technisch applicatiebeheer in de cloud. De klanten van Skysource hebben met de cloudoplossingen van Skysource de beschikking over flexibele (private) servers en

  oktober 25, 2022