Persberichten

 • Value8 benoemt Portugese oob-accountant CFA

  Investeringsmaatschappij Value8 N.V., genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam, deelt mede dat zij een opdracht heeft verstrekt aan het Portugese accountantskantoor CFA voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2022. Daarmee zal Value8 kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting om een jaarrekening te publiceren die is voorzien van een verklaring van een

  mei 10, 2023
 • Value8 keert hoger dividend uit

  Value8 deelt mede dat het jaarverslag 2022 beschikbaar is via de website van de onderneming: www.value8.com. In 2022 heeft Value8 een goede performance behaald. Ondanks de forse dalingen op de internationale effectenbeurzen is Value8 er in 2022 in geslaagd de daling van de intrinsieke waarde (NAV) te beperken tot 3,1 procent. De NAV kwam uit

  april 30, 2023
 • Kwartaaldividend op de cumulatief preferente aandelen

    Value8 deelt mede dat op 27 april 2023 de cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0015118803) 0,075 euro ex-dividend noteren. Bijgaand het schema waarin de uitkeringsdata voor het (kwartaal)dividend op de cumulatief preferente aandelen over de vier kwartalen van 2023.   Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Bedrag 7,5 eurocent 7,5 eurocent 7,5 eurocent

  april 24, 2023
 • Value8 neemt 31 procent belang in Dealsuite

  Investeringsmaatschappij Value8 NV is verheugd te kunnen meedelen dat zij een belang heeft verworven van 31 procent in Dealsuite BV. Dealsuite is Europees marktleider voor de online matching en bemiddeling bij aan- en verkoop van MKB-ondernemingen in Europa. Klanten van Dealsuite zijn professionele partijen zoals corporate finance adviseurs, private equity partijen en bedrijven op zoek

  april 3, 2023
 • Robuuste performance over 2022

  De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 heeft 2022 afgesloten met een intrinsieke waarde van 9,03 euro per aandeel (was 9,32 euro). Indien het uitgekeerde dividend (0,17 euro per aandeel) wordt meegeteld, bedraagt de totale waardedaling slechts 1,3 procent. Daarmee heeft Value8 over 2022 een duidelijke outperformance gerealiseerd ten opzichte van de AEX-index, die in 2022 met 13,7 procent

  maart 23, 2023
 • Januari-bericht Value8

  Geachte aandeelhouder, geachte relatie, Wij zijn verheugd u hierbij het Januari-bericht van Value8 te kunnen sturen. In dit bericht wordt kort teruggeblikt op de activiteiten van Value8 in het afgelopen jaar. De meeste bedrijven in onze portefeuille presteerden goed. Dat betekent: hogere omzetten en een hoger bedrijfsresultaat. We geloven dat waardeontwikkeling op de lange termijn die

  januari 25, 2023
 • Value8 vergroot haar belang in Skysource naar 100%

  Value8 maakt bekend dat zij haar belang in Skysource (cloudservice provider) vergroot van 46 naar 100 procent. De dienstverlening van Skysource strekt zich uit van outsourcing van de complete IT-infrastructuur tot en met technisch applicatiebeheer in de cloud. De klanten van Skysource hebben met de cloudoplossingen van Skysource de beschikking over flexibele (private) servers en

  oktober 25, 2022
 • Q3 2022: Value8 zet outperformance door

  Value8 heeft in het derde kwartaal – ondanks het negatieve beursklimaat – relatief goed gepresteerd. Gecorrigeerd voor het in juli uitgekeerde dividend (17 eurocent per aandeel) daalde de intrinsieke waarde in het derde kwartaal met 29 eurocent, ofwel 3,3 procent. Value8 blijft positief over het perspectief van verdere waardegroei op lange termijn.Graag verwijzen we u

  oktober 24, 2022
 • Value8 neemt belang in ICE Interim

  Value8 is verheugd te kunnen meedelen dat zij een belang heeft genomen van 70 procent in ICE Interim. Het voornemen bestaat om ICE  Interim in te brengen in het eveneens beursgenoteerde Almunda Professionals, waar Value8 een direct belang van 49,3 procent in houdt. ICE Interim: expert in utility sector ICE interim is actief in detachering

  september 6, 2022
 • Morefield Group investeert in Kersten Groep

  Overeenstemming Value8 en Morefield Value8 en Morefield zijn verheugd te kunnen meedelen dat overeenstemming is bereikt over de overname door Morefield van Value8-deelneming Kersten. Morefield heeft aan de voorgenomen investering in Kersten eerder aandacht besteed in de persberichten van 10 juni 2022 en 5 augustus 2022. De overname van Kersten past in de gecommuniceerde strategie

  september 2, 2022
 • Kersten (Value8) neemt WmoSolutions over

  Kersten Hulpmiddelen – een deelneming van Value8 – is verheugd mede te kunnen delen dat gisteren (31 augustus) hulpmiddelenleverancier WmoSolutions is overgenomen. WmoSolutions levert en onderhoudt revalidatiehulpmiddelen exclusief voor de gemeente Zoetermeer. Deze add-on acquisitie past in de groeistrategie van Kersten. WmoSolutions zal met ingang van 1 september 2022 deel uitmaken van de groep, waarbij

  september 1, 2022
 • Outperformance Value8 in eerste halfjaar

  Ondanks het gure beursklimaat heeft Value8 in het eerste helft van 2022 relatief goed gepresteerd. Ten opzichte van medio 2021 is de intrinsieke waarde gecorrigeerd voor dividend met 0,53 euro per aandeel gestegen tot 8,91 euro per aandeel. Dat is een stijging van 6,1 procent. Ten opzichte van de intrinsieke waarde ultimo 2021 is sprake van

  juli 21, 2022
 • AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99%+ meerderheid goed

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die gisteren (dinsdag 28 juni 2022) is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Op de vergadering was 70,9 procent van het uitstaande aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd. Voor de toelichting op de agendapunten wordt verwezen naar de website van Value8 (www.value8.com). De stemuitslagen staan hieronder in

  juni 29, 2022
 • Goede performance Value8 in eerste kwartaal 2022

  Het doet ons genoegen u het eerste kwartaalbericht 2022 van Value8 toe te sturen. De intrinsieke waarde van het aandeel Value8 is sinds de start in 2008 gestegen van 0,41 euro naar 9,32 euro ultimo 2021. Ondanks het gure beursklimaat heeft Value8 in het eerste kwartaal 2022 relatief goed gepresteerd. De intrinsieke waarde daalde slechts

  juni 9, 2022
 • Mededeling

  Value8 en Mazars hebben besloten de lopende rechtszaak in hoger beroep te stoppen. In goed onderling overleg is, in afwijking van de eerder gewezen uitspraak door de rechtbank, gekomen tot een voor beide partijen passende regeling. Onderdeel van die regeling is een vergoeding voor de door Mazars verrichte werkzaamheden inzake de controle van de jaarrekening

  juni 3, 2022
 • Mededeling

  Value8 deelt mee dat de oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 juni 2022 en de agendastukken op de website www.value8.com zijn geplaatst.

  mei 18, 2022
 • Value8 publiceert jaarverslag

  In aanvulling op de persberichten van 14 en 24 maart jl. deelt Value8 mede dat het jaarverslag 2021, inclusief de jaarrekening, vandaag is gepubliceerd op de website www.value8.com. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de eerder gepubliceerde jaarcijfers.

  april 29, 2022
 • Value8 betaalt kwartaaldividend op cumprefs 

  Value8 deelt mede dat het dividend op de cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0015118803) over het eerste kwartaal is vastgesteld op 0,075 euro. Met ingang van 19 april 2022 noteren de cumulatief preferente aandelen ex-dividend. Bijgaand het schema waarin de dividenddata over het eerste kwartaal zijn opgenomen (Q1) en de verwachte uitkeringsdata voor het preferente dividend

  april 14, 2022
 • Mededeling Value8

  Value8 is verheugd mee te delen dat de beslissing van de FSMA in de Sucraf-zaak van 6 oktober 2020 (boeteoplegging) door de Belgische rechter in hoger beroep (Marktenhof) is vernietigd. Het Marktenhof oordeelt dat: dat beslissing op onwettige wijze is genomen; dat marktmanipulatie niet is bewezen; FSMA de bestreden beslissing van haar website moet verwijderen,

  maart 31, 2022
 • Value8 publiceert Jaarbericht 2021

  Kersten groeit verder Value8 deelt mede dat het jaarbericht 2021, inclusief de jaarrekening, vandaag is gepubliceerd op de website www.value8.com. In het jaarbericht wordt onder meer aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen bij de beursgenoteerde en private bedrijven waarin Value8 investeert. Binnen de portefeuille private bedrijven neemt Kersten een voorname plaats in. Kersten is een

  maart 24, 2022