(B)AVA

 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 18 juni 2021

BAVA 6 december 2016

Oproepadvertentie

Agenda

Toelichting agenda

Notulen


BAVA 13 juli 2016

Oproepadvertentie

Agenda

Toelichting agenda

NotulenAVA 15 juni 2016

Oproepadvertentie

Agenda

Toelichting agenda

Notulen


AVA 11 juni 2015

Oproepadvertentie

Agenda

Toelichting agenda

Notulen


AVA 11 juni 2014

OproepadvertentieAgendaToelichting agendaNotulen


BAVA 20 december 2013

Oproepadvertentie

Agenda

Notulen

CV mevrouw B.M. Koopmans

Statutenwijziging


AVA 12 juni 2013

OproepadvertentieAgenda

Toelichting agenda

Renumeratiebeleid

Verklaring inzake artikel 2:120 BW


AVA 20 juni 2012

Oproepadvertentie

Agenda

Toelichting agenda

Notulen

Verklaring inzake artikel 2:120 BW


BAVA 26 april 2012

Oproepadvertentie

Agenda + toelichting agenda

Notulen

Verklaring inzake artikel 2:120 BW


AVA 15 juni 2011

Oproepadvertentie

Agenda

Toelichting agenda

Notulen

Verklaring inzake artikel 2:120 BW


BAVA 23 maart 2011

Oproepadvertentie

Agenda + toelichting agenda

Notulen

Concept statutenwijziging

Leeswijzer statutenwijziging

Verklaring inzake artikel 2:120 BW


AVA 8 juni 2010

Oproepadvertentie

Agenda

Toelichting agenda

Notulen


BAVA 11 februari 2011

OproepadvertentieAgendaToelichting agendaNotulenConcept statutenwijzigingCV de heer J.H. Pontier


AVA 29 juni 2010

Oproepadvertentie

Agenda + toelichting

Concept notulen

CV de heer J.J. van Duijn


BAVA 28 januari 2010 (Exendis)

Oproepadvertentie

Agenda

Notulen


BAVA 24 september 2010 (Exendis)

Agenda

Toelichting agenda

Notulen

CV’s de heren P.P.F. de Vries, G.P. Hettinga en P.C. van der Lugt