Aandeel Value8 vanaf 30 april in continue handel

Value8 NV is verheugd te kunnen meedelen dat het (gewone) aandeel Value8 (tickersymbool: VALUE) met ingang van 30 april 2012 zal worden verhandeld in continue handel (handelsgroep J1). Vandaag, 27 april, zal het aandeel voor het laatst worden verhandeld via het veilingssysteem (handelsgroep J3), met veilingen om 11.30 uur en 16.30 uur. De overstap volgt op het grotere aantal transacties in aandelen Value8 gedurende het afgelopen jaar op NYSE Euronext Amsterdam.

Passend bij groeitraject
Value8 is van mening dat de overstap naar continue handel past bij het groeitraject van de onderneming. Value8 heeft het eigen vermogen de afgelopen jaren gestaag zien groeien, is gezond winstgevend en heeft een uitstekende solvabiliteit (84 procent op vennootschappelijke basis). Tevens heeft Value8 onlangs bekend gemaakt in 2012 voor het eerst dividend uit te keren. Voor de goede orde wordt nog toegevoegd dat de cumulatief preferente aandelen Value8 (tickersymbool: PREVA) via de veilinghandel verhandeld zullen blijven worden.

BAVA stemt in met emissiemachtiging
Voorts deelt Value8 mede dat de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van 26 april jl. met het agendapunt (emissiemachtiging) heeft ingestemd. Het jaarverslag 2011 zal op 30 april a.s. op de website beschikbaar worden gesteld.

Value8 NV