Aandeelhouders benoemen nieuwe bestuurders en commissaris

EXENDIS N.V. maakt bekend dat tijdens de vandaag gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) alle voorstellen zijn aangenomen.

Verkoop door grootaandeelhouders en openbaar bod

EXENDIS N.V. kondigde op 1 september 2008 aan dat drie grootaandeelhouders overeenstemming hebben bereikt om hun gezamenlijke belang van 59,4% te verkopen aan 3L Capital, een vennootschap opgericht en geleid door drs. P.P.F. de Vries. Zodra aan alle voorwaarden van deze transactie is voldaan, wordt deze verkoop geëffectueerd en zal 3L Capital vervolgens een verplicht openbaar bod uitbrengen op de resterende aandelen EXENDIS N.V van € 0,39 per aandeel. 

Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Tijdens de BAVA is de heer F. van Westen teruggetreden als statutair directeur en opgevolgd door de heer P.P.F. de Vries. Tevens is de heer G.P. Hettinga benoemd tot statutair directeur, waarmee de statutaire directie vanaf heden uit twee personen bestaat. 

Tevens zijn tijdens de BAVA alle zittende leden van de Raad van Commissarissen, de heer Th.R. Bremer (voorzitter), de heer W.M. Steenstra Toussaint en de heer B.M.A. Jankovich, teruggetreden en is de heer P.C. van der Lugt benoemd tot enig lid van de Raad van Commissarissen.

Tijdschema

Na effectuering van de overname van het pakket van de grootaandeelhouders zal 3L Capital het concept biedingsbericht ter goedkeuring voorleggen aan de AFM. De verdere tijdsplanning van het verplichte openbaar bod is afhankelijk van het moment van goedkeuring door de AFM. 

Naamswijziging

EXENDIS N.V. zal op korte termijn haar naam wijzigen. Onder de naam EXENDIS zetten de per 1 juli 2008 verkochte werkmaatschappijen hun activiteiten voort.