Woord van dank

Beste Value8-aandeelhouders,

Met de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2022 sluiten we een periode af en start een nieuwe fase. De aandacht komt weer volledig te liggen op de uitbouw van onze succesvolle bedrijven en onze portefeuille.

Dat is een moment om bij stil te staan en ook om mensen te bedanken. Allereerst wil ik het team van het Portugese accountantskantoor CFA bedanken. Voor het goede werk en voor de bereidheid om een Nederlands beursfonds te controleren in een tijd dat de bestaande Nederlandse oob-accountantskantoren het laten afweten.

Een speciaal woord van dank aan de tekenend accountant Johan Visch. Toen wij op 9 mei jongstleden de engagement letter tekenden was dat met een ander tekenend registeraccountant. Door de hetze tegen de EU-route en de druk die op hem werd uitgeoefend, kreeg hij gezondheidsproblemen die zodanig waren dat hij het werk niet meer kon verrichten. Ook een tweede accountant zag – mede na publiciteit – af van de positie van tekenend accountant. Gelukkig bleek Visch daartoe wel bereid. Visch is een uitstekend accountant, een vakman die minutieus de regels volgt en alles doet om een controle op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau uit te voeren. Dat hij eerder een sanctie heeft gekregen, doet daar niet aan af. Ik heb expliciet aan de NBA-voorzitter gevraagd of dat een belemmering zou moeten vormen. Hij benadrukte dat er geen enkel beletsel is voor de betreffende accountant om zijn werkzaamheden te verrichten. Ik heb ook de Accountantskamer gebeld. Op de generieke vraag ‘Kan een accountant na een schorsing zijn werk zonder beletsel hervatten’ antwoordde een medewerkster bevestigend. Inmiddels sprak ik ook de voorzitter van de Accountantskamer. Ze zei: ”De feitelijke vraag: mag een accountant na de maatregeling als de tijdelijke doorhaling is afgelopen, mag die zich weer accountant noemen, mag die dan weer tekenen dan is het antwoord ja.” De voorzitter van de accountantskamer gaf aan geen mededelingen te doen over individuele accountants of kwesties.

Naar mijn mening geldt dat dan voor álle accountants. Ik wil bovendien een stap verder dan ‘geen beletsel’. Gegeven de situatie dat de bestaande oob-kantoren weigeren om de beursfondsen zonder accountant te controleren is het bewonderenswaardig dat Visch het maatschappelijk belang van de controle heeft laten prevaleren boven zijn eigen belang. En dat hij daarbij het persoonlijke risico van hier en daar een hatelijk artikel in de pers op de koop toe heeft genomen. Visch verdient wat mij betreft een award voor zijn moed en maatschappelijk engagement. En niets minder.

Dan nog een woord van dank aan onze aandeelhouders die de afgelopen jaren pal achter Value8 stonden, en die (met 100% van de stemmen) de vaststelling van de eerdere jaarrekeningen – door overmacht zonder accountantsverklaring – hebben geaccordeerd.

Value8 heeft het probleem opgelost. Voor Value8. In het kielzog zijn de vennootschappen MKB Nedsense en IEX Group, waarin Value8 de grootste aandeelhouder is, in contact getreden met CFA over de controle van de jaarrekening 2022. Maar het structurele probleem ligt er nog in volle omvang. De NBA pleit voor meer (Nederlandse ) oob-accountantskantoren, maar er is nog niet een eerste teken van de verwezenlijking daarvan. Gratuit. Er is immers nog geen enkel Nederlands accountantskantoor dat de ambitie heeft uitgesproken om een oob-status aan te vragen of te verwerven.

Mijn laatste dankwoord is dan ook gericht aan de politici die deze kwestie oppakken en aan de minister van Financiën die hard werkt aan een wettelijk verankerde aanwijsplicht.

Allen veel dank.

Bussum,

22 juni 2023 (aangepast op 5 juli 2023)

Hartelijke groet,

Peter Paul de Vries
Trotse CEO van Value8