Aandeelhoudersbrief 18 november 2019

Hierbij doen wij u de Value8-aandeelhoudersbrief van november 2019 toekomen. Deze brief geldt ook als trading update over het derde kwartaal 2019. Bovendien wordt ingegaan op de gesprekken die wij voeren met accountants voor de controle van het boekjaar 2019, de oproep voor een buitengewone aandeelhoudersvergadering en wijzigingen die wij overwegen ten aanzien van de cumulatief preferente aandelen C.