Acquisitie Fund Solutions (Luxemburg)


Versterking van corporate service-activiteiten

Value8-dochter BK Group neemt het Luxemburgse Fund Solutions over. BK Group, dat voor 68 procent in handen is van Value8, is actief op het gebied van corporate dienstverlening. Fund Solutions, gevestigd in Luxemburg stad, is in 2010 opgericht en heeft de afgelopen vier jaar een sterke groei doorgemaakt. Het bedrijf richt zich naast generieke corporate dienstverleningsactiviteiten op fondsadministratie. Fund Solutions verzorgt de administratie, compliance en publicatieverplichtingen van een groot aantal beleggingsfondsen. Het management van Fund Solutions bestaat uit Marek Domagala en Christophe Cahuzac, die ook deel gaan uitmaken van het management team van BK Group.

Voor BK Group betekent deze acquisitie een aanzienlijke versterking. BK Group is actief met de volgende dienstverleningsactiviteiten:
•    Compliance
•    Onroerend goed (beheer en administratie)
•    Accounting
•    Fiduciaire diensten (bestuur en aansturing van vennootschappen)

Daaraan is nu fondsadministratie en beheer toegevoegd. Ook geografisch is sprake van versterking van de positie van BK Group, nu aan Nederland en de Nederlandse Antillen ook Luxemburg als jurisdictie kan worden toegevoegd. Naast de autonome groei van Fund Solutions wordt derhalve ook omzetgroei door cross selling verwacht.

Value8 is verheugd over de acquisitie van dit gezond winstgevende en groeiende bedrijf. De acquisitie wordt uit eigen middelen gefinancierd. Voor de goede orde wordt toegevoegd dat deze acquisitie niet de transactie is waaraan in het persbericht van 1 september jl. werd gerefereerd.

Mededeling aandelenkapitaal
Voorts doet Value8 mededeling van de inkoop van 402.010 aandelen B van Value8 onder gelijktijdige uitgifte van 402.010 (niet genoteerde) aandelen A. Deze aandelen zullen onder meer worden aangewend voor de financiering van de groei van Value8. Na deze transactie zullen uitstaan: 6.727.000 gewone aandelen, onderverdeeld in 4.620.000 genoteerde aandelen B en 2.107.000 (niet genoteerde) aandelen A. Tevens staan 100.350 cumulatief preferente aandelen C uit.