Afbouw belang Lavide

Value8 deelt mede dat zij haar belang in Lavide Holding N.V. heeft afgebouwd. Value8 was houder van een minderheidsbelang en heeft Lavide sinds mei 2013 aangeboden behulpzaam te zijn bij een mogelijke reverse listing.

In september 2013 bleek dat een – tot dan toe weinig kansrijk geachte – claim als gevolg van een juridische procedure aanzienlijke negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor Lavide. Deze uit 2005 stammende procedure heeft Lavide minder aantrekkelijk gemaakt voor een mogelijke reverse listing.  Op 5 februari 2014 heeft de AVA van Lavide in meerderheid tegen de voorgestelde, voorwaardelijke schikking gestemd. Deze schikking zou tot gevolg hebben gehad dat het aantal uitstaande aandelen van Lavide zou verdubbelen ten gunste van de claimhouder.

Value8 heeft moeten constateren dat door een Lavide-aandeelhouder en door Mr de Gier, (acterend als advocaat, claimhouder, aandeelhouder en vertegenwoordiger van een groep aandeelhouders) oneigenlijke druk op Value8 is uitgeoefend, waaronder het concreet en herhaaldelijk dreigen met rechtsmaatregelen indien Value8 niet voor het schikkingsvoorstel zou stemmen.

In de anderhalve week na de vergadering heeft Value8 de situatie geëvalueerd en besloten niet actief betrokken te willen zijn bij Lavide  in een situatie dat een actieve rol en/of leidende rol zou worden gespeeld door Mr de Gier en de bewuste aandeelhouder. Value8 wil bovendien niet betrokken zijn bij een eventuele listing van het factoringbedrijf van Dirk Scheringa.

Het belang van Value8 is derhalve verkleind tot 18,6 procent per 14 februari 2014 (slot) en 8,4 procent per 17 februari 2014 (eveneens slot). De benodigde meldingen zijn bij AFM gedaan. Inmiddels is het gehele belang afgebouwd. Door de ontwikkelingen bij Lavide is Value8’s intentie – het realiseren van een voor alle aandeelhouders aantrekkelijke reverse listing – niet gerealiseerd. Wel kan Value8 meedelen dat zij op deze investering een gering positief resultaat heeft geboekt.