AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99%+ meerderheid goed

Value8 NV heeft de stemuitslagen van de op woensdag 26 juni 2024 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders op haar website geplaatst.

De vergadering heeft met overgrote meerderheid (>99,6 procent) met alle voorgestelde agendapunten ingestemd. Op de vergadering was 41,2 procent van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigd.

De uitslagen zijn als volgt.

 

Agendapunt

Voor

Tegen

Onthouden

%

2c) Beloningsverslag

              4.371.709

2237

                     28

99,90%

2d) Beloningsbeleid

              4.371.701

2244

                     28

99,90%

3a) Decharge RvB

              4.364.193

7953

                     46

99,64%

3b) Decharge RvC

              4.363.850

8296

                     46

99,62%

4a) Herbenoeming De Vries

              4.366.385

7517

                     71

99,66%

4b) Herbenoeming Hettinga

              4.373.509

0

                   464

100,00%

5a) Uitgiftemachtiging

              4.370.800

3146

                     28

99,86%

5b) Voorkeursrecht

              4.370.115

3831

                     28

99,82%

6) Inkoopmachtiging

              4.371.605

2341

                     28

99,89%

8) Benoeming accountant

              4.373.160

0

                   813

100,00%

Voor de volledige agenda inclusief de toelichting op de geagendeerde voorstellen, wordt verwezen naar de website.  De vaststelling van de jaarrekening 2023 en het dividendvoorstel van 0,19 euro per gewoon aandeel zullen op een nader te houden BAVA worden geagendeerd.

Value8 NV