AVA Value8 stemt in met eerste dividend

Bestuurders Hettinga en De Vries voor 4 jaar herbenoemd

Value8 NV deelt mede dat tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Value8 NV, die hedenmorgen is gehouden, alle agendapunten met algemene stemmen zijn aangenomen.

De vergadering heeft unaniem ingestemd met de herbenoeming voor een periode van vier jaar van de leden van de Raad van Bestuur, Peter Paul de Vries en Gerben Hettinga. Tevens is – eveneens voor de periode van 4 jaar – de heer Van der Lugt herbenoemd als commissaris. De vergadering heeft eveneens ingestemd met het dividendvoorstel van 0,30 euro in contanten per gewoon aandeel, het eerste dividend in het bestaan van Value8. Voor de technische details wordt verwezen naar de laatste alinea van dit bericht.

Ook de overige agendapunten zijn – zonder tegenstemmen – door de vergadering geaccordeerd.

Dit betreft de volgende agendapunten:
•    Goedkeuring jaarrekening 2011.
•    Décharge voor Raad van Bestuur.
•    Décharge voor Raad van Commissarissen.
•    Machtiging voor inkoop van eigen aandelen.
•    Benoeming van de accountant (Mazars).

Ten aanzien van het vastgestelde dividend over 2011 zullen de beursgenoteerde gewone aandelen (ISIN: NL0009082486) op 22 juni 2012 (0,30 euro) ex-dividend noteren. De uitkering in contanten is betaalbaar per 29 juni 2012, onder aftrek van 15% dividendbelasting. Houders van gewone aandelen zullen hun dividend ontvangen via de bank of commissionair alwaar hun aandelen per 26 juni 2012 (record date) na kantoorsluiting zich in de administratie bevonden.

Voor nadere informatie over de agendapunten wordt verwezen naar de website: www.value8.com.