AVA Value8 stemt in met jubileumdividend

Positieve trends zetten door

Value8 NV deelt mede dat de aandeelhoudersvergadering unaniem heeft ingestemd met het jubileumdividend waarbij gewone aandeelhouders per 20 bestaande aandelen één extra aandeel ontvangen. Het jubileumdividend heeft betrekking op de gewone aandelen A en B.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Value8, die hedenochtend werd gehouden, zijn alle agendapunten met algemene stemmen aangenomen. De vergadering heeft ingestemd met het dividendvoorstel van 0,12 euro in contanten per gewoon aandeel (dit is een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar) en 1,75 euro in contanten per cumulatief preferent aandeel. Ook de overige agendapunten werden unaniem aangenomen.

Tijdens de vergadering werd nader ingegaan op de ontwikkelingen en resultaten over 2013, de aangescherpte strategie en de lange termijn doelstellingen. Value8 behaalde over 2013 een omzet van 102 miljoen euro en realiseerde een 34 procent hogere nettowinst van 3,1 miljoen euro. Het aantal medewerkers is gestegen tot circa 332.

In de trading update van 19 mei jl. heeft Value8 aangegeven een voortzetting van de positieve trends van 2013 te signaleren. Value8 ziet 2014 derhalve met vertrouwen tegemoet en verwacht – onvoorziene omstandigheden voorbehouden – in 2014 nog meer bedrijven aan de groep toe te kunnen voegen.

Nadere informatie over het dividend

Ten aanzien van het vastgestelde dividend over 2013 zullen de beursgenoteerde gewone aandelen (ISIN: NL0010661864) op 13 juni 2014 (0,12 euro) ex-dividend noteren en de beursgenoteerde cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0009875483) op 13 juni 2014 (1,75 euro). De uitkering in contanten is betaalbaar per 20 juni 2014, onder aftrek van 15% dividendbelasting. Het jubileum dividend (1 aandeel per 20 gewone aandelen) zal eveneens betaalbaar zijn per 20 juni 2014. Houders van aandelen zullen hun dividend ontvangen via de bank of commissionair alwaar hun aandelen per 17 juni 2014 (record date) na kantoorsluiting zich in de administratie bevonden.

Voor nadere informatie over de agendapunten wordt verwezen naar de website.