BAVA Value8 stemt in met benoemingen

Diversiteit in RvC

In de vandaag gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) zijn de geagendeerde benoemingen door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd. In dat kader worden de stemuitslagen bekend gemaakt.

Benoeming Remko Herschel tot lid van de Raad van Bestuur (Agendapunt 2)
Voor: 100,00%
Tegen: 0,00%
Uitkomst: het voorstel is aangenomen

De heer Herschel zal de functie van CFO gaan vervullen.

Benoeming Annemarie van Gaal tot lid van de Raad van Commissarissen (Agendapunt 3a)
Voor: 100,00%
Tegen: 0,00%
Uitkomst: het voorstel is aangenomen

Benoeming Abel Slippens tot lid van de Raad van Commissarissen (Agendapunt 3b).
Voor: 100,00%
Tegen: 0,00%
Uitkomst: het voorstel is aangenomen

Door de benoeming van mevrouw Van Gaal en de heer Slippens, in combinatie met het aftreden van de heer Van de Vorst, neemt het aantal leden van de Raad van de Commissarissen toe van drie tot vier. Value8 dankt de heer Van de Vorst voor zijn actieve bijdrage, ondersteuning en het door hem gehouden toezicht en wenst hem alle succes met zijn nieuwe kantoor.

De Raad van Commissarissen zal met ingang van heden bestaan uit:
Jaap van Duijn (voorzitter) *
Hans Pontier *
Annemarie van Gaal
Abel Slippens

Met de benoeming van Van Gaal geeft Value8 invulling aan haar diversiteitsdoelstelling en is Value8 één van de drie smallcap-beursfondsen (naast Ordina en Holland Colours) waar zowel in de Raad van Bestuur als in de Raad van Commissarissen een vrouw zitting heeft.

Benoeming Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. tot controlerend accountant voor het boekjaar 2016 (Agendapunt 4)
Voor 100,00%
Tegen 0,00%
Uitkomst: het voorstel is aangenomen

Value8 NV

* Per algemene vergadering van aandeelhouders van 2017 loopt de tweede benoemingstermijn van 4 jaar van de heren Van Duijn en Pontier af.
** De stempercentages zijn afgerond op honderste procenten.