Bericht Value8 NV

In reactie op de recente koersontwikkeling van Value8 wijst het bestuur aandeelhouders en beleggers nadrukkelijk op het beperkte aantal vrij verhandelbare aandelen (free float) van Value8. Hierdoor kunnen de schommelingen in de koers van het aandeel bovengemiddeld zijn en kan ook de spread – het verschil tussen bied- en laatkoers – relatief groot zijn. Indien beleggers orders in het aandeel wensen op te geven, is het raadzaam om te overwegen van limietorders gebruik te maken. 

Hoewel de ontwikkelingen bij Value8 positief zijn en een derde investering is aangekondigd, is het bestuur van mening dat de beurskoers van 19 euro (slotkoers 26 mei 2009), in relatief sterke mate anticipeert op een mogelijke verdere positieve ontwikkeling van de activiteiten en deelnemingen van Value8. 

Value8 verwacht aanstaande vrijdag nadere mededelingen te doen omtrent de derde investering.