BK Group (67,5% Value8) neemt meerderheidsbelang in TACS

BK Group (corporate dienstverlening), waarin Value8 een 67,5 procent belang houdt, maakt bekend een meerderheidsbelang te hebben genomen in Trust Alliance Compliance Solutions (hierna “TACS”), dat gevestigd is te ‘s-Hertogenbosch.

TACS, een leidende onderneming in Nederland op het gebied van compliance en risk, is reseller van onder andere World Check en Finscan en faciliteert organisaties bij het in kaart brengen van risico’s om zo eventuele financiële- en reputatieschade te voorkomen.

TACS assisteert klanten onder andere op de gebieden ‘Know Your Customer’ (KYC) en ‘Anti Money Laundering’ (AML) – in Nederland de Wwft – waarbij het gebruik maakt van uitgebreide databases met alle sanctie/embargo lijsten, PEP’s (Politically Exposed Persons) en High Risk individuals. Klanten bestaan voornamelijk uit multinationals, financiële instellingen en de overheid.

BK Group is verheugd over deze acquisitie omdat hiermee het dienstverleningspakket van BK Group wordt verbreed. Daarbij kan synergie worden behaald door de TACS-dienstverlening aan te bieden aan de bestaande klanten van BK.

BK Group is een groeiend corporate dienstverlening bedrijf dat thans actief is op 5 activiteitengebieden (generieke corporate services, fondsadministratie, accounting, vastgoed en compliance) en vestigingen heeft in 5 landen: Nederland, Zweden, Luxemburg, Curaçao en het Verenigd Koninkrijk.

Voorts doet Value8 mededeling van de inkoop van 341.000 aandelen B van Value8 onder gelijktijdige uitgifte van 341.000 (niet genoteerde) aandelen A. Deze aandelen zullen onder meer worden aangewend voor de financiering van de groei van Value8. In dat kader wordt verwezen naar de trading update van 19 mei jl. waarin werd aangegeven dat Value8 actief bezig is met diverse acquisitietrajecten die kunnen leiden tot versterking en/of versterkte groei van de bedrijven. Na deze transactie zullen uitstaan: 7.340.000 gewone aandelen, onderverdeeld in 5.590.000 genoteerde aandelen B en 1.750.000 (niet genoteerde) aandelen A. De verhouding is gewijzigd door conversie van aandelen A in B. Voorts staan 100.350 cumulatief preferente aandelen C uit.