Brief aan Recalcico van 13 juni 2008

Volgend op de brief van Recalcico Beheer BV (Recalcico) d.d. 8 juni 2008 en het antwoord daarop van Exendis N.V. (EXENDIS), heeft EXENDIS op 12 juni 2008 wederom een brief van Recalcico ontvangen. Zoals eerder gesteld is EXENDIS van mening dat zij met de publicatie van het aandeelhouderscirculaire de aandeelhouders heeft voorzien van alle relevante informatie met betrekking tot de voorgenomen transactie. Desalniettemin is EXENDIS bereid, in het kader van de lopende discussie, wederom de vragen van Recalcico te beantwoorden.