Dividend Value8 verhoogd tot 0,40 euro per aandeel

Value8 NV deelt mede dat tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Value8 NV, die hedenmorgen is gehouden, alle agendapunten met algemene stemmen zijn aangenomen.

De vergadering heeft ingestemd met het dividendvoorstel van 0,40 euro per gewoon aandeel en 1,75 euro per cumulatief preferent aandeel. Dit betreft het eerste dividend op de cumulatief preferente aandelen en een verhoging van 33,3% van het dividend op de gewone aandelen. Ook de overige agendapunten werden met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de vergadering werd nader ingegaan op de resultaten over 2012, de aangescherpte strategie en de lange termijn doelstellingen. Value8 behaalde over 2012 een omzet van 98 miljoen euro en realiseerde een 31 procent hogere nettowinst van 2,3 miljoen euro. Het aantal medewerkers, dat per ultimo 2012 nog 180 bedroeg, is inmiddels gestegen tot circa 320.

Tijdens de vergadering werd tevens ingegaan op de transacties die in de eerste maanden van 2013 zijn gerealiseerd. Dat betreft onder meer:
–    de overname van 51 procent van zorgmaaltijdenbedrijf Eetgemak
–    de verkoop van de operationele activiteiten van Witte Molen aan Laroy Duvo
–    de belangname van 70 procent in Trust Alliance
–    de vergroting van het belang in Source

Value8 ziet 2013 met vertrouwen tegemoet en verwacht – onvoorziene omstandigheden voorbehouden – in de tweede jaarhelft nog meer bedrijven aan de groep toe te kunnen voegen.

Nadere informatie over het dividend
Ten aanzien van het vastgestelde dividend over 2012 zullen de beursgenoteerde gewone aandelen (ISIN: NL0009082486) op 14 juni 2013 (0,40 euro) ex-dividend noteren en de beursgenoteerde cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0009875483) op 14 juni 2013 (1,75 euro). De uitkering in contanten is betaalbaar per 21 juni 2013, onder aftrek van 15% dividendbelasting. Houders van aandelen zullen hun dividend ontvangen via de bank of commissionair alwaar hun aandelen per 18 juni 2013 (record date) na kantoorsluiting zich in de administratie bevonden.

Voor nadere informatie over de agendapunten wordt verwezen naar de website.

Value8 NV