Doorstart van GNS Branddeuren en Rolluiken

Value8 deelt mede de doorstart te hebben gerealiseerd van het technologiebedrijf GNS uit Wormerveer. GNS is actief in ontwikkeling, productie en verkoop van rolluiken en branddeuren (voorheen Gorter Branddeuren).

GNS: kwaliteit in brandwerende deuren en rolluiken

GNS is in 2007 ontstaan door een fusie van Gorter Branddeuren (opgericht  in 1837), NRF (Nederlandse Rolluiken Fabriek, 1967) en Slaets (1850). GNS is ontwikkelaar en producent met een focus op brand- en inbraakwerende scheidingen. Als producent van branddeuren, brand- en rookschermen, rolluiken en bedrijfsroldeuren richt zij zich op de zakelijke markt. De belangrijkste afzetmarkten zijn de utiliteitsbouw, de industriële sector en grootwinkelbedrijven. De producten van GNS zijn door heel Nederland te vinden onder meer bij Shell-tankstations, Media Markt,  Jumbo-supermarkten, Rotterdamse metro en de Amsterdam Arena.

De onderneming beschikt over een sterk innovatieprogramma voor productontwikkeling en het beheer van gespecialiseerde kennis, hierbij wordt nauw samengewerkt met strategische partners.

De afgelopen jaren behaalde GNS een omzet van tussen 9 en 10 miljoen euro en was het bedrijf winstgevend. In het tweede kwartaal van 2012 werd GNS geconfronteerd met liquiditeitskrapte en problemen met een toeleverancier. Daar kon geen tijdige oplossing voor worden gevonden en derhalve werd op 15 mei jl. het faillissement uitgesproken.

Perspectief van gezond winstgevende bedrijfsvoering

Value8 ziet uitstekende mogelijkheden om de activiteiten van GNS voort te zetten en verder uit te bouwen:

  • De sterke technologische basis en het innovatief vermogen
  • Een aanzienlijke installed base met trouwe klanten
  • Sterke positie in de markt voor branddeuren (onder de naam Gorter)
  • Goed opgeleid en betrokken personeel
  • Groeimogelijkheden op basis van toenemende eisen in brandsector (van overheden en verzekeraars) alsmede verbreding naar andere markten (o.a. export, zorg en agri).

Daarnaast verwacht Value8 het kostenniveau aanzienlijk te kunnen verlagen en synergie-voordelen te realiseren onder andere met twee bedrijven waarin Value8 thans de meerderheid houdt: Buhrs (mailingsystemen, Zaandam) en Axess (liften, Amersfoort).
Op grond hiervan verwacht Value8 dat GNS na de doorstart een gezonde basis zal hebben met het perspectief van een goed winstgevende bedrijfsvoering. Value8 verwacht dat het doorgestarte GNS in eerste instantie werk zal kunnen bieden aan 25 tot 30 personeelsleden.

Peter Paul de Vries (Value8): “de combinatie van een goed product, trouwe klanten en toegewijde medewerkers biedt goede mogelijkheden om de recente problemen achter ons te laten en GNS als gezonde, winstgevende onderneming uit te bouwen”.