Crediteurenakkoord Ego Lifestyle gehomologeerd

In aanvulling op de persberichten van 6 juli en 21 juli  2011 delen Ego Lifestyle Holding NV (ELSH) en Value8 NV mede dat de rechtbank te  ’s-Hertogenbosch het crediteurenakkoord van 5 juli jl. heeft gehomologeerd.  Hiermee is een belangrijke stap gezet in de juridische en financiële  herstructurering van ELSH.