Exendis rond management buy-out succesvol af


EXENDIS N.V. maakt bekend dat zij de management buy-out van de actieve werkmaatschappijen succesvol heeft afgerond. De aandeelhouders van EXENDIS N.V. hadden reeds ingestemd met de voorgenomen verkoop tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 juni 2008.