Goed eerste kwartaal AmsterdamGold

Omzet en marge duidelijk boven budget

Value8 deelt mede dat AmsterdamGold in het eerste kwartaal 2015 goed heeft gepresteerd. De omzet lag in deze periode 25 procent boven budget en de procentuele winstgevendheid was eveneens hoger dan gebudgetteerd.

Naar aanleiding van een discussie over de directievoering is in juli 2014 door een van de directieleden een procedure aangespannen tegen AmsterdamGold. Value8 heeft daarbij de suggestie gedaan van benoeming van onafhankelijk bestuurder, welke suggestie door de Ondernemingskamer is overgenomen. Deze beschikking dateert van bijna twee maanden geleden (31 maart jl.) en van de benoeming van de onafhankelijk bestuurder was reeds eerder publiekelijk melding gemaakt. Inmiddels is de situatie op directieniveau genormaliseerd.

Bovengenoemde discussie heeft geen invloed gehad op de operationele bedrijfsvoering. AmsterdamGold heeft in 2014 en in het eerste kwartaal 2015 haar positie als marktleider op het gebied van fysiek edelmetaal (goud en zilver) en opslag verder versterkt. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat AmsterdamGold gevoelig blijft voor de ontwikkeling van en de fluctuaties in de goud- en zilverprijs.