Goed eerste kwartaal voor Value8

Value8 heeft over de eerste vier maanden van 2011 goed gedraaid. Tijdens het eerste kwartaal en de maand april zijn diverse investeringen gepleegd en is verder gebouwd aan de bestaande deelnemingen.
 
Gunstige ontwikkelingen bij grootste deelnemingen
 
Bij de belangrijkste deelnemingen is sprake van een gunstige ontwikkeling. De belangrijkste vier zijn Buhrs, AamigoO Group, Ceradis en Fornix BioSciences.
 
De turnaround van Buhrs heeft zich in het eerste kwartaal van 2011 voortgezet. Er is sprake van een duidelijk herstel van het orderboek. Hoewel de Europese en Amerikaanse markt nog relatief zwak zijn, wordt een sterk aantrekkende vraag geconstateerd in China. Voor de Chinese markt worden speciale systemen ontwikkeld. Met de Buhrs 1000 Solo wordt op dat gebied een eerste belangrijke stap gezet. Daarnaast rolt Buhrs een nieuw service concept uit bij haar grote klanten.
 
Bij EDCC werd op 27 december 2010 de reverse listing van de uitzendactiviteiten van Source+ en AamigoO aangekondigd. Die reverse listing heeft in het eerste kwartaal gestalte gekregen en er is een nieuwe raad van commissarissen benoemd. AamigoO Group heeft recent de cijfers over 2010 gepubliceerd. Het jaar 2010 is voor AamigoO Group een transitiejaar geweest, waarin Source+ voor een halfjaar in de cijfers is verwerkt. Op jaarbasis heeft Source+ een omzet geboekt van 126,7 miljoen euro. Het genormaliseerde resultaat over de tweede helft van 2010 bedroeg 1,2 miljoen euro.
 
Fornix heeft de Laprolan-activiteit verkocht aan Rochester Medical voor een bedrag van 10,3 miljoen euro. De opbrengst is uitgekeerd aan aandeelhouders middels een dividend van 0,96 euro per aandeel. Helaas drukken de hoge kosten – verkoopkosten en herstructureringslasten – met 2 miljoen euro relatief zwaar op de aanwezige middelen. Value8 heeft de positie in Fornix recent vergroot tot 32,78 procent.
 
Gewasbeschermingsbedrijf Ceradis werkt hard aan de registratie van de ontwikkelde producten. Diverse contracten zijn gesloten voor wereldwijde distributie in de komende jaren. De resultaten van de diverse testen van de door Ceradis ontwikkelde producten zijn zeer positief. Voorts werkt Ceradis met DSM Food Specialties samen om nieuwe producten te ontwikkelen en te commercialiseren.
 
Overige deelnemingen: HSI, Droam, Alanheri
 
Inzake de overige deelnemingen kan het volgende gemeld worden:

  • Mede door tegenwerking van de sector (apotheken en branchevereniging) is sprake van een vertraagde ontwikkeling bij HSI, de moeder van De Centrale Apotheek. DCA heeft een innovatief concept dat medicijndistributie regelt via de huisarts en mini-apotheken. Er was sprake van een fasering in de investering van Value8. DCA onderzoekt de mogelijkheden om aanvullend kapitaal aan te trekken. Voorzichtigheidshalve heeft Value8 besloten het belang zeer conservatief te waarderen.
  • Droam, een innovatief bedrijf dat met een speciaal device zeer goedkoop internet in het buitenland aanbiedt, heeft in het afgelopen kwartaal een gezonde groei doorgemaakt. Droam richt zich zowel op de particuliere markt (vakantiegangers) als de zakelijke markt (zakelijke reizigers en ondernemingen). De besparingen met Droam kunnen oplopen tot 90 procent ten opzichte van de tarieven van de grote mobiele telecomoperators.
  • Value8 heeft een aanvullende lening verstrekt aan Alanheri. Daarmee is de claim van een voormalig directeur van Alanheri betaald. Op het geïnvesteerde bedrag (290.000 euro) wordt een rente van 7,5 procent ontvangen. De lening is converteerbaar in 64.444 aandelen.

Voor de overige deelnemingen wordt verwezen naar het recent gepubliceerde jaarverslag. De niet gespecificeerde beursgenoteerde belangen van Value8 zijn in het eerste kwartaal van 2011 in waarde gestegen. Bij de corporate finance-activiteiten was sprake van een goed activiteitenniveau. Value8 adviseert diverse bedrijven over het traject van beursgang.

Per saldo is sprake van een goede bedrijfsmatige ontwikkeling

Handhaving prognose: goed resultaat en verdere groei eigen vermogen

De directie spreekt thans de verwachting uit dat Value8 in 2011 duidelijk verder zal groeien, een goed resultaat zal behalen en een verdere toename van het eigen vermogen zal weten te realiseren.

Value8 NV

Peter Paul de Vries, CEO
Gerben Hettinga, bestuurslid