Goed derde kwartaal voor Value8

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 heeft een goed derde kwartaal 2011 achter de rug. Onderstaande trading update heeft formeel betrekking op de periode van 1 juli 2011 tot en met medio november 2011. In het halfjaarverslag is medegedeeld dat de grootste deelnemingen zich in de eerste zes maanden goed hebben ontwikkeld. Die ontwikkeling heeft zich in het derde kwartaal voortgezet. In de verslagperiode heeft Value8 twee deelnemingen aan de portefeuille toegevoegd: AmsterdamGold (aan- en verkoop van edelmetaal) en liftenbedrijf Axess. AmsterdamGold profiteerde sterk van de onrust op de financiële markten, waardoor de omzet over de eerste 10 maanden uitkwam op circa 100 miljoen euro, tegen een aanvankelijk budget voor heel 2011 van 70 miljoen euro. Op basis van de ontwikkelingen in het derde kwartaal handhaaft Value8 de verwachting dat ook in de tweede helft van 2011 een gezonde winstgevendheid zal worden bereikt en het eigen vermogen verder zal groeien.

Ontwikkeling grote belangen

Buhrs (geavanceerde mailingsystemen) laat een goede ontwikkeling zien in Azië, met name in Japan (thans de grootste afzetmarkt voor Buhrs) en in China. De marktomstandigheden in Europa en de VS blijven evenwel moeilijk. Voor het vierde kwartaal wordt een goede bezettingsgraad verwacht. Bij de grote beursgenoteerde belangen is van belang te melden dat Fornix een dividend heeft uitgekeerd van 0,91 euro per aandeel. Uitzendbedrijf AamigoO Group boekte in het derde kwartaal een bruto-omzet van 35,4 miljoen euro tegen 26,8 miljoen euro over het derde kwartaal 2010. Bij de recente trading update heeft AamigoO aangegeven afronding van de overname van Corso nog in het vierde kwartaal te verwachten.

AmsterdamGold overtreft verwachtingen

De aankoop van het belang in AmsterdamGold bleek goed getimed. Op 12 juli jl. werd gemeld dat Value8 een belang van 51 procent heeft genomen in AmsterdamGold. Door de onrust op de financiële markten is sprake van een structureel grotere vraag van particulieren naar goud en zilver. Hierdoor is de omzet van AmsterdamGold sterk gestegen. Begin november doorbrak AmsterdamGold de grens van 100 miljoen euro omzet. AmsterdamGold streeft ernaar het productenpakket uit te breiden en zich te onderscheiden door meer toegevoegde waarde te bieden.

Nieuwe loot: 60 procent in Axess Group

Op 7 november maakte Value8 bekend dat het een meerderheidsbelang heeft genomen in Axess Group, dat per 4 november een doorstart heeft gemaakt. Axess produceert en levert wereldwijd innovatieve liften, met name platformliften. Bij platformliften wordt gebruik gemaakt van het spindelprincipe, waardoor voor de inbouw van een lift geen liftput en geen dakopbouw nodig is. Daardoor zijn Axess liften ook in bestaande gebouwen eenvoudig en gemakkelijk te plaatsen. Bij de doorstart van Axess werkt Value8 nauw samen met hands-on investeerder Santt. Value8 houdt een belang van 60 procent in Axess Group, Santt 40 procent.

Bod op Witte Molen

Op 29 juni 2011 maakte Value8 het voornemen bekend een bod te willen uitbrengen op aandelen Witte Molen. Op 2 november 2011 werd het bod formeel uitgebracht en werd het biedingsbericht beschikbaar gesteld. Value8 biedt 5 euro per aandeel Witte Molen in cumulatief financieringspreferente aandelen Value8. Belangrijkste motief voor het bod is de intentie van Value8 om actief bij te dragen aan de beoogde schaalvergroting voor Witte Molen, en de wens om deze bijdrage vanuit een meerderheidspositie te leveren. Value8 heeft niet het voornemen om de notering van Witte Molen te beëindigen.

Nieuwe investeerder in HSI

Bij de kleinere belangen is de positie in HSI gewijzigd. Bij HSI (de holding boven het alternatieve apotheek-concept DCA) is een nieuwe investeerder toegetreden die aanzienlijke middelen verschaft om de groei van DCA te ondersteunen. DCA kan vanaf 1 januari 2012 profiteren van de liberalisering van de vergoedingenstructuur. Als gevolg van de transactie met de nieuwe investeerder, heeft Value8 een deel van de investering terugontvangen en blijft Value8 via een verstrekte lening betrokken. Value8 is niet langer aandeelhouder. Deze transactie zal geen negatieve invloed hebben op het eigen vermogen van Value8 zoals gepubliceerd in het halfjaarbericht per 30 juni 2011.

Verslechterde marktomstandigheden

Ten opzichte van medio 2011 is thans sprake van een aanmerkelijke verzwakking van de marktomstandigheden. De onrust rond de zwakke eurolanden en met name Griekenland heeft geleid tot grote renteverschillen binnen het eurogebied, aanmerkelijke koersdalingen op aandelenbeurzen en afname van de beschikbaarheid van krediet. Inmiddels is ook het negatieve effect op de reële economie zichtbaar met het vooruitzicht van een aanzienlijke groeivertraging in Europa en wellicht zelfs een (milde) recessie.

Verwachting voor geheel 2011

Hoewel de bedrijven waarin Value8 deelneemt niet immuun zijn voor deze trends, bieden portefeuille en strategie wel tegenwicht. Zo heeft AmsterdamGold profijt van de crisis en de daardoor sterk toenemende vraag naar goud en zilver. Daarbij biedt de crisis ook kansen (zoals de doorstart van Axess) waardoor Value8 met een lage investering bestaande marktposities kan verwerven. Bovendien is de financiële positie van Value8 onverminderd goed.

Op grond van het bovenstaande handhaaft Value8 de verwachting dat ook in de tweede helft van 2011 een gezonde winstgevendheid zal worden bereikt en het eigen vermogen verder zal groeien.