Goedkeurende verklaring Value8 jaarrekening 2022

Graag verwijzen we naar de bijgevoegde aandeelhoudersbrief  inzake de afronding van de jaarrekeningcontrole 2022