Jaarcijfers Exendis 2006

 In 1.000 EUR, op basis van IFRS (Unaudited)

Ede, 24 augustus 2007

EXENDIS N.V. (EXENDIS) 

 

 

Omzet en Resultaat ontwikkeling

Conform de verwachtingen heeft de omzet een stijging laten zien. De gerealiseerde omzet bedraagt over de eerste zes maanden van 2007 EUR 4,136 miljoen (eerste helft 2006: EUR 3,648 miljoen). Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de toegenomen omzet voor de activiteit Mobiliteit in vergelijking met het eerste halfjaar van 2006. De omzet van de overige activiteiten is stabiel gebleven ten opzichte van de omzet in het eerste halfjaar van 2006. De toename van het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere baten en lasten in de eerste zes maanden van 2007 volgt uit een toename van de omzet bij gelijkblijvende vaste kosten (exclusief bijzondere baten en lasten) in vergelijking met de eerste zes maanden van 2006. Als gevolg van een gewijzigde

 

productmix is de brutomarge gedaald in de eerste helft van 2007 in vergelijking met de eerste helft 2006 .

Balans

Het eigen vermogen van EXENDIS is gestegen van EUR 4,281 miljoen ultimo 2006 naar EUR 4,290 miljoen ultimo juni 2007. Deze mutatie van het eigen vermogen resulteert uit het netto resultaat over het eerste half jaar van 2007 van EUR 0,360 miljoen en de, door de AVA in april 2007 goedgekeurde, dividenduitkering van EUR 0,351 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt ongeveer 70% van het balanstotaal ultimo juni 2007.

Voormalig Spaanse activiteit

De dochter van EXENDIS Holding BV in Duitsland, iaE GmbH &CO Kg, is in 2005 in beheer genomen door een Duitse curator. Deze curator heeft in de eerste helft van 2007 de Spaanse dochteronderneming IASEE S.L. (derhalve een voormalig kleindochter van EXENDIS N.V.),‘vrijgegeven’ uit de boedel van iaE. Alhoewel EXENDIS de bevoegdheid voor deze handeling van de curator formeel betwist, zal zij een liquidator doen aanstellen voor de Spaanse vennootschap, aangezien alle betrokkenen hebben bevestigd dat het Spaanse bedrijf geen toekomst heeft. Deze liquidator zal in de komende periode de Spaanse  vennootschap afwikkelen, waarvoor een voorziening is getroffen van EUR 0,25 miljoen ten laste van de resultaten over de eerste helft van 2007. De overige activiteiten van iaE zijn reeds in afwikkeling, waarmee hieruit geen verdere lasten verwacht hoeven te worden.

Vooruitzichten

Voor het gehele jaar verwacht EXENDIS een stijging van de omzet ten opzichte van 2006, zoals ook uitgesproken ten tijde van de publicatie van de jaarcijfers over 2006 in januari 2007. Het groeitempo van de eerste helft zal naar verwachting echter niet geëvenaard worden in de tweede helft van het jaar, onder andere door de relatief rustigere zomermaanden aan het begin van deze periode. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden verwacht de vennootschap dat het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere baten en lasten over 2007 in vergelijking met 2006 (EUR 0,665 miljoen) zal toenemen.

heeft over de eerste zes maanden van 2007 een netto resultaat behaald van EUR 0,360 miljoen, vergeleken met een netto resultaat van EUR 1,033 miljoen over de eerste zes maanden van 2006. In de eerste zes maanden van 2007 is de vennootschap geconfronteerd met een aantal bijzondere baten en lasten, die per saldo tot een bruto last van EUR 0,228 miljoen geleid hebben. Deze per saldo last komt onder meer voort uit een nagekomen verplichting betreffende de afwikkeling van een voormalige Spaanse activiteit van de vennootschap. Het voor de bijzondere baten en lasten gecorrigeerde bedrijfsresultaat over de eerste 6 maanden 2007 bedraagt EUR 0,592 miljoen, waarmee het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere baten en lasten over de eerste zes maanden derhalve aanzienlijk gestegen is ten opzichte van dezelfde periode 2006, toen het gecorrigeerde bedrijfsresultaat EUR 0,217 miljoen bedroeg.

                                                             Eerste helft 2007              Eerste helft 2006

Omzet                                                   4.136                                   3.648

Bedrijfsresultaat                                     364                                     1.413

Bijzondere baten en lasten opgenomen in

bedrijfsresultaat                                    -228                                      1.196

Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere baten en lasten 592                    217

Netto resultaat                                    360                                             1.033

Aantal uitstaande aandelen (x 1000)     1.763                                       1.763

Netto resultaat per aandeel (in EUR)             0,20                            0,59

Eigen vermogen per aandeel (in EUR)             2,43                                2,18