Januari-bericht

Geachte aandeelhouder, geachte relatie,

Wij zijn verheugd u hierbij het Januari-bericht van Value8 te kunnen sturen.

In dit bericht wordt kort teruggeblikt op de activiteiten van Value8 in het afgelopen jaar. Bij de vier belangrijkste bedrijven en belangen (Ctac, Kersten, PIDZ en Renewi) is sprake van een positieve ontwikkeling.

Dat heeft geleid tot een goede prestatie op de beurs. In het kalenderjaar 2021 is het aandeel Value8 met 25,6 procent gestegen van 5,16 tot 6,48 euro. Inclusief dividend bedraagt het totaalrendement zelfs 28,7 procent.

Value8 verwacht dat de intrinsieke waarde per aandeel in het vierde kwartaal 2021 is gestegen ten opzichte van de stand eind derde kwartaal. Voor het volledige Januari-bericht verwijzen wij naar de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Value8 NV
Peter Paul de Vries
Gerben Hettinga