Laroy Duvo neemt activiteiten Witte Molen over

Witte Molen NV, de beursgenoteerde producent van kleindiervoeding, heeft hedenochtend bekend gemaakt overeenstemming te hebben bereikt met het Belgische concern Laroy Duvo NV over de overname van de bedrijfsactiviteiten. Value8 NV houdt een belang van 81,25 procent in Witte Molen. Laroy Duvo koopt de bedrijfsactiviteiten van Witte Molen met uitzondering van het onroerend goed.

De hoofdlijnen zijn:

–  Witte Molen verkoopt haar activiteiten aan Laroy Duvo
–  Witte Molen ontvangt een koopprijs van EUR 5,4 miljoen voor de transactie tegen de waarde per 1 april 2013.
–  voor de aandeelhouders leidt de transactie op basis van de inschatting van Witte Molen tot een waarde per aandeel van tussen de EUR 5 en EUR 5,50.

Voor nadere informatie verwijzen we naar het bijgevoegde persbericht van Witte Molen.

Witte Molen zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering houden op 24 mei 2013, waarop de transactie ter goedkeuring wordt voorgelegd. Value8 is verheugd over deze transactie en heeft aangegeven voor de onderhavige transactie te zullen stemmen.

Peter Paul de Vries, CEO van Value8:“Wij zijn zeer verheugd over deze transactie. Laroy Duvo is een gerenommeerd bedrijf in de sector en het samengaan van Laroy Duvo en Witte Molen biedt een aanzienlijk verbeterd toekomstperspectief voor de onderneming en haar werknemers. Voor aandeelhouders biedt de transactie naar onze mening een hogere waarde dan in de komende jaren op stand alone basis zou kunnen worden gerealiseerd.”