Mededeling

Value8 deelt mede dat overeenstemming is bereikt met Almunda over de verwerving (door Almunda) van het belang van 60 procent in PIDZ Holding. Voor meer informatie wordt verwezen naar het persbericht van Almunda Professionals en de website
www.almunda.nl